Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 grudnia 2018 r. zmieniają się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

Komisja Europejska zwróci 444 miliony euro europejskim rolnikom, zgodnie z opublikowanym dzisiaj rozporządzeniem. Kwota ta została pierwotnie odjęta z budżetu na 2018 r. Na wsparcie dochodów rolników w ramach wspólnej polityki rolnej (WPR) w celu utworzenia tegorocznej tak zwanej rezerwy na kryzys w rolnictwie.

Oczywiście ta ustawa jest przez rolników oczekiwana i jest to bardzo dobra ustawa. Mamy w Polsce bardzo duży problem, który jest spowodowany tym, że jak do tej pory wmawiano nam – a szczególnie koalicja, która rządziła wcześniej – że jako Polska nie możemy wprowadzić ustawy, która pozwoli rolnikowi bezpośrednio sprzedać produkty przetworzone – mówił podczas posiedzenia sejmu Robert Telus z Prawa i Sprawiedliwości.

Od 1 grudnia 2018 r. rolnicy nie będą musieli dostarczać zaświadczeń lekarskich do KRUS.

Niemcy chcą wyeliminować środki ochrony roślin zawierające glifosat - ogłosiła minister środowiska Svenja Schulze.

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.