Portal rolniczy, porady dla rolnika, informacje agro

Autor: Sebastian Wroniewski 2020-12-04 13:30:58

Pomoc covidowa według przepisów jest zwolniona z egzekucji!

Pomoc covidowa

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że tak zwana pomoc covidowa na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem pandemii koronawirusa, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) jest co do zasady zwolniona spod egzekucji.

Pomoc covidowa nie podlega egzekucji sądowej ani administracyjnej

W większości przepisów, które przewidują wsparcie z Tarczy Antykryzysowej przykładowo wskazać można na art. 15zzc ust. 1 ustawy, dotyczący dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników, czy art. 15zzd ust. i ustawy, dotyczący środków z pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy udzielonej z Funduszu Pracy – zasadą jest, że pomoc covidowa nie podlega egzekucji sądowej ani administracyjnej, a środki te, w razie ich przekazania na rachunek płatniczy, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.

W sytuacji gdy przepisy ustawy nie statuują wprost zwolnienia od egzekucji i zajęcia, jak to ma miejsce w przypadku art. 15gg ust. 1 ustawy, który dotyczy świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy wypłacanych ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, środki przekazane na wypłatę tych świadczeń mogą podlegać egzekucji prowadzonej jedynie na rzecz osób, dla których zostały przekazane.

Zatem egzekucje tych środków na rzecz innych wierzycieli są niedopuszczalne, a zwolnienie spod zajęcia w tym wypadku wynika z przepisów ogólnych, regulujących zasady egzekucji z sum przyznanych przez Skarb Państwa. Stosownie do treści art. 831 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1575), dalej k.p.c., sumy przyznawane przez Skarb Państwa na cele specjalne – a do takich należy bez wątpienia pomoc covidowa wpłacana przez państwo w ramach Tarczy Antykryzysowej – nie podlegają egzekucji.

Środki finansowe przyznawane w ramach Tarczy Antykryzysowej nie tracą ochrony przed egzekucją i zajęciem po ich wpływie na rachunek bankowy uprawnionego podmiotu.

W praktyce mogą zdarzyć się sytuacje, w których – mimo to – pomoc covidowa zostanie zajęta wbrew zapisom ustawy.

Dokonując zajęcia rachunku bankowego dłużnika komornik sądowy nie ma i nie może mieć wiedzy na temat pochodzenia środków znajdujących się na danym rachunku bankowym.

Czytaj też: Limity pomocy de minimis – KE nie zgadza się na zmianę przepisów

Pomoc covidowa – co w przypadku gdy komornik jednak zajmie te środki?

Zgodnie bowiem z treścią art. 889 § 1 k.p.c. w celuPomoc covidowa 02 dokonania egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego komornik dokonuje ogólnej właściwości dłużnika:

  1. przesyła do banku, w którym dłużnik posiada rachunek, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika pochodzącej z rachunku bankowego do wysokości należności będącej przedmiotem egzekucji wraz z kosztami egzekucyjnymi i wzywa bank, aby nie dokonywał wypłat z rachunku bez zgody komornika do wysokości zajętej wierzytelności albo zawiadomił komornika w terminie siedmiu dni o przeszkodzie do przekazania zajętej kwoty; zawiadomienie jest skuteczne także w przypadku niewskazania rachunku bankowego;
  2. zawiadamia dłużnika o zajęciu jego wierzytelności z rachunku bankowego, doręczając mu odpis zawiadomienia skierowanego do banku, o zakazie wypłat z rachunku bankowego. Tym samym to bank prowadzący rachunek bankowy dłużnika, dokonując realizacji zajęcia, winien wyłączyć środki dłużnika nie podlegające zajęciu i poinformować komornika o przeszkodzie do przekazania określonych środków znajdujących się na rachunku.

Powołane przepisy nie przewidują więc – przed dokonaniem zajęcia – możliwości weryfikacji przez komornika źródeł pochodzenia środków znajdujących się na rachunku bankowym(np. czy nie jest to pomoc covidowa). To bank, realizując zajęcie dokonane przez komornika, posiadając informację o pochodzeniu środków oraz że środki te nie podlegają zajęciu, winien zawiadomić komornika w terminie siedmiu dni o przeszkodzie do przekazania zajętej kwoty (art. 889 § 1 pkt. 1 k.p.c.).

Jeżeli jednak bank przekazał komornikowi środki finansowe pochodzące ze świadczeń należnych dłużnikowi w oparciu o Tarczę Antykryzysową, to dłużnik powinien niezwłocznie podjąć działania zmierzające do obrony swoich praw. W pierwszej kolejności winien poinformować o tym komornika, wskazując, że pomoc covidowa w świetle przepisów ustawy nie podlega zajęciu.

W sytuacjach wątpliwych o dopuszczalności zajęcia określonych środków decydować będzie sąd sprawujący nadzór judykacyjny nad czynnościami komornika. Weryfikacji prawidłowości działań w takich sytuacjach dłużnik może domagać się poprzez złożenie skargi na czynności komornika w trybie art. 767 k.p.c. lub też w trybie art. 759 § 2 k.p.c., który umożliwia sądowi, nawet z urzędu, wydanie komornikowi wiążących zarządzeń nadzorczych zmierzających do należytego wykonania egzekucji oraz usunięcia zauważonych uchybień.

krir.pl/fot.Pixabay/Wikimedia

Opublikował:
Sebastian Wroniewski
Author: Sebastian Wroniewski
O Autorze
Wychowany w małym mieście nieopodal Warszawy. Od dziecka pasjonat natury i rolnictwa. Po kilkuletniej przygodzie z dużym miastem powrócił w rodzinne strony, by oddać się pisaniu na bliskie mu tematy. W wolnych chwilach podróżuje po Polsce i świecie.
wiecej
Ostatnio opublikowane artykuły tego autora

TOP 10

 NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

kategoria Dopłaty
swiatrolnika.info logo swiatrolnika.info

ZNAJDŹ NAS W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Dołącz do rolniczej społeczności Świata Rolnika

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.