Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Robert Maj 2015-06-21 00:00:00

Polska jest największym na świecie producentem czarnej porzeczki

Polska jest największym na świecie producentem czarnej porzeczki

Na podstawie dostępnych danych statystycznych, szacuje się, że w 2013 roku  zebrano ok. 150 tys. ton. Zdecydowana większość owoców jest przeznaczana na półprodukty. W 2013 roku rekordowo dużo 75 - 80 tys. ton czarnych porzeczek przetworzono na zagęszczony sok z którego część nadal nie znalazła nabywcy.

Większość półproduktów z czarnych porzeczek jest eksportowana na rynki światowe, głównie do krajów europejskich. To właśnie z Polski pochodzi 70-75% przetworów z czarnych porzeczek na rynku europejskim. Zapotrzebowanie na zagęszczony sok z czarnych porzeczek na rynku światowym wykazuje niestety lekką tendencję spadkową. Związane to jest ze spadkiem spożycia soków i nektarów w Europie w ostatnich latach, w tym również z czarnych porzeczek oraz ze zmianą preferencji konsumentów na rzecz różnych napojów, często bez dodatku soków owocowych. 

Główną przyczyną niskich cen skupu czarnych porzeczek, jest ich rosnąca produkcja w Polsce oraz brak wiarygodnych danych wielkości plantacji i ich wydajności. Co więcej, ten wzrost produkcji nie jest związany ze wzrostem popytu na owoce świeże i przetwory z czarnych porzeczek. 

W celu zwiększenia popytu niezbędne jest podjęcie szeregu działań, w tym w szczególności  promocja owoców i przetworów z czarnych porzeczek na rynkach światowych. Temu ma służyć m.in. złożony przez branżę w Komisji UE projekt dotyczący promocji owoców jagodowych pod tytułem „Niezwykłe właściwości zwykłych owoców”. Projekt ten ma być realizowany na rynkach kilku krajów UE i dofinansowany w ramach mechanizmu Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Nadmieniamy, że KUPS od wielu lat prowadzi aktywne działania w zakresie promocji i wsparcia spożycia świeżych i przetworzonych warzyw i owoców, w tym soków, preferując szczególnie  owoce krajowe i ich przetwory. Równie istotne i ważne powinno być ciągłe poszukiwanie nowych rynków zbytu, jak również wykreowanie nowych, innowacyjnych kanałów wykorzystania owoców czarnej porzeczki, np. w farmacji, w farbiarstwie, etc. Są to jednak działania wymagające dużych nakładów finansowych i dłuższego czasu oczekiwania na ich efekty. 

Średnia cena skupu owoców czarnych porzeczek w latach 2007-2012, za Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, wynosiła 2,41 zł za kilogram. Natomiast koszty produkcji są mocno zróżnicowane w zależności od wielkości plantacji, odmiany owoców, wydajności, techniki, uprawy, itd.  Ceny czarnych porzeczek, jak również zagęszczonego soku i innych produktów rolno-spożywczych w globalnej gospodarce wolnorynkowej są wypadkową wielu czynników, a ostatecznie cena musi być zaakceptowana przez konsumenta finalnego. Nadprodukcja w gospodarce wolnorynkowej jest korygowana spadkiem cen, co ma również doprowadzić do zwiększenia popytu i odbudowy rynku. 

Stowarzyszenie KUPS ma na celu między innymi wspieranie rozwoju branży, natomiast nie ma bezpośredniego wpływu na bieżące stosunki handlowe na linii producenci – przetwórcy, czy przetwórcy – handlowcy. Warunki umowy są indywidualnie negocjowane i są jednym z elementów prowadzenia biznesu w gospodarce wolnorynkowej. Próby sterowania tymi procesami lub wywierania jakiegokolwiek wpływu na nie, mogłyby być uznane za element zmowy cenowej, co by naruszało art. 6 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. 

Aktywna polityka producentów owoców i ich organizacji, w tym Krajowego Stowarzyszenia Plantatorów Czarnych Porzeczek, powinna w szczególności obejmować rzetelne informowanie swoich członków o możliwościach popytowo–podażowych, aktywne wspieranie promocji spożycia owoców świeżych i przetworów z czarnych porzeczek oraz długofalową strategię pozwalającą na poprawę sytuacji. Roszczeniowe żądania działań wbrew mechanizmom gospodarki wolnorynkowej i uzasadnieniu biznesowemu nie są w stanie przyczynić się do zmiany cen na rynku światowym, a tym samym poprawy sytuacji producentów czarnych porzeczek.

KUPS

Fot. RM


Polecane z kategorii Rolnictwo i uprawa
BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.