Polityka rolna

„Inwestując w środowisko, inwestujesz w swoją przyszłość” to hasło przewodnie dwudniowej konferencji podsumowującej dotychczasowe efekty wdrażania projektów środowiskowych w ramach POIiŚ 2014-2020. W spotkaniu, które odbyło się 19 listopada 2018 r. w Bydgoszczy, wziął udział wiceminister środowiska Sławomir Mazurek

Żywność o wysokich parametrach jakościowych, żywność mniej przetworzona, bardziej naturalna, to szansa dla polskiego rolnictwa – stwierdził minister Jan Krzysztof Ardanowski. Szef resortu rolnictwa uczestniczył dziś w Kongresie 590, który odbywa się w Jasionce k. Rzeszowa.

Ostatni raport Komisji Europejskiej dotyczący unijnego handlu produktami rolno-spożywczymi pokazuje, że tradycyjne rynki zbytu kupują nieco mniej towarów z UE niż przed rokiem.

Minister Jan Krzysztof Ardanowski przebywa w Wilnie, gdzie uczestniczy w IX sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu Republiki Litewskiej oraz Rady Najwyższej Ukrainy.

Mimo braku jednolitej wizji, planów urządzeniowych lasów i ogólnego chaosu, Lasy Państwowe w okresie dwudziestolecia międzywojennego były gwarantem rozwoju gospodarczego kraju.

Eksport artykułów rolno-spożywczych stabilny w okresie od września 2017 r. do sierpnia 2018 r. w zestawieniu r/r pozostaje stabilny. Zmiana wynosio o 0,1% w stosunku do poprzednich 12 miesięcy. Było to spowodowane niewielkim spadkiem w sierpniu 2018 r., Kiedy to eksport spadł do 11,3 mld EUR (spadek o 2%), przy czym import również nieznacznie spadł do 9,1 mld EUR (spadek o 0,6%).

Minister Jan Krzysztof Ardanowski rozmawiał o możliwościach rozwoju polsko-emirackiej współpracy w dziedzinie rolnictwa z minister stanu ds. bezpieczeństwa żywnościowego Zjednoczonych Emiratów Arabskich Mariam bint Muhammed Saeed Al Muhairi.

Po protestach rolnicy zrozumieli, że nasz wspólny głos w polityce jest bardzo ważny (…).Jeśli nadal będzie się nam wmawiać, że mamy tylko produkować bez wpływu na politykę to nasza sytuacja będzie nadal bardzo trudna – powiedział prezes zarządu Stowarzyszenia Polskich Producentów Ziemniaków i Warzyw Unia Warzywno-Ziemniaczana.

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.