Logo Świat Rolnika

Polityka rolna

KRUS dobrze realizuje swoje zadania wobec rolników. Pełni szczególnie ważną funkcję dla tej części społeczeństwa, która zajmuje się rolnictwem – powiedział Jan Krzysztof Ardanowski podczas uroczystości nadania sztandaru Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.