Polityka rolna

Afrykański pomór świń (ASF) jest chorobą trudną do zwalczenia. W Polsce udaje się utrzymać ją w niewielkiej strefie przy granicy z Białorusią.

Oświadczenie Głównego Lekarza Weterynarii w związku z opublikowaniem przez Najwyższą Izbę Kontroli informacji o wynikach kontroli „DZIAŁANIA ORGANÓW ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI”.

Minister Krzysztof Jurgiel podczas Rady Ministrów Rolnictwa UE, która odbędzie się 18 lipca br. w Brukseli, będzie domagał się uzyskania środków z budżetu UE dla wsparcia sektora mleka Polsce.

Wchodzi w życie ustawa o dokończeniu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba. Dotyczy określenia zasad finansowania inwestycji polegającej na dokończeniu budowy powstającego na rzece Skawie zaporowego zbiornika retencyjnego. 

Na Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zamieszczony został projekt ustawy o spółdzielniach rolników wraz z uzasadnieniem i oceną skutków regulacji.

Ministerstwo Rolnictwa i rozwoju Wsi poinformowało na temat aktualnych zasad udzielania pomocy w formie de minimis.

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.