Polityka rolna

Podczas obchodów 60. rocznicy podpisania traktatów rzymskich Martin Merrild, przewodniczący Copa i  Thomas Magnusson, przewodniczący Cogeca podkreślili rolę, jaką UE odegrała w zapewnianiu pokoju i dobrobytu oraz zaspokajaniu zapotrzebowania na bezpieczną żywność, również dzięki Wspólnej Polityce Rolnej.

Przedstawiciele klubu parlamentarnego Nowoczesna złożyli do laski marszałkowskiej projekt nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Podobnie jak w niedawno przedłożonym projekcie posłów Kukiz ’15, zmiany miałyby dotyczyć definicji „rolnika indywidualnego”.

Komisja Europejska zgłasza zastrzeżenia do zgodności przepisów o obrocie ziemią rolną w poszczególnych państwach z prawem unijnym. W tej sprawie spotkała się międzynarodowa grupa robocza w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Na wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 21 marca rząd RP  przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej  Andrzej Duda podpisał 20 marca  ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa oraz ustawę umożliwiająca wprowadzenie zmian z tym związanych. Obie ustawy stanowią pakiet legislacyjny zmierzający do optymalizacji funkcjonowania jednostek podległych i nadzorowanych przez ministra rolnictwa. Przedłożona ustawa znosi Agencję Rynku Rolnego i Agencję Nieruchomości Rolnych oraz tworzy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Nie ma mowy o odblokowaniu sprzedaży państwowej ziemi – powiedział dziś wiceminister rolnictwa Zbigniewa Babalski. Oprócz tego dodał, że dzierżawa ziemi z zasobów Skarbu Państwa powinna być trwałą formą gospodarowania gruntami.

Drób z województwa zachodniopomorskiego został dopuszczony do obrotu na terenie Białorusi. Polscy dostawcy drobiu z tego województwa mogą handlować ze stroną białoruską.

Wiceminister rolnictwa Ewa Lech w ubiegłym tygodniu odwiedziła Indie. Głównym celem tej wizyty było przeprowadzenie rozmów z przedstawicielami kierownictwa ministerstwa rolnictwa Republiki Indii na temat eksportu polskich produktów rolno-spożywczych.

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.