Polityka rolna

Polskie Marki Turystyczne

Projekt „Polskie Marki Turystyczne” został stworzony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki we współpracy z Polska Organizacją Turystyczną i zakłada stworzenie pakietów produktów turystycznych, tworzących jedną, spójną całość promowaną jako marka turystyczna.

Jego celem jest również poprawa jakości zarządzania rozwojem turystyki, podniesienie jakości świadczonych usług turystycznych i okołoturystycznych oraz zracjonalizowanie prowadzonych działań marketingowych na poziomie lokalnym i regionalnym, tak aby ułatwić zarządzanie i promocję tzw. regionów turystycznych wykraczających poza granice administracyjne.

Jak ustaliliśmy, projekt został wpisany do Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, a jego realizacja przyczyni się do budowy wizerunku Polski na arenie międzynarodowej jako atrakcyjnej, bezpiecznej i otwartej destynacji turystycznej, opartej o bogate zasoby kulturowe i przyrodnicze oraz budowy powiązań międzynarodowych dla polskiej turystyki.


„Aby zgłosić się do udziału w projekcie należy do 31 marca 2019 roku  wypełnić formularz on- line poprzez stronę internetową www.polskiemarkiturystyczne.gov.pl


-  informuje Ministerstwo Sportu i Turystyki.

 

Maks Weber

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.