Logo Świat Rolnika


Polityka rolna

Polska i Białoruś wspólnie powalczą z ASF i wścieklizną

 

Zagadnienia związane ze współpracą w dziedzinie rolnictwa między Polską a Białorusią, zwalczanie wścieklizny, inne kwestie weterynaryjne, w tym ograniczenia importu związane z ASF, a także wymiana handlowa produktami rolno-spożywczymi – to główne tematy rozmów przeprowadzonych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 6 listopada.

Podczas spotkania została podpisana "Umowa między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi dotycząca zwalczania wścieklizny na terytorium Republiki Białorusi w 2018 roku".

Delegacjom przewodniczyli: ze strony polskiej - sekretarz stanu Szymon Giżyński, ze strony białoruskiej - zastępca ministra rolnictwa i żywności, dyrektor departamentu kontroli weterynaryjnej i żywności Iwan Smilgiń.

Sekretarz stanu Szymon Giżyński wyraził zadowolenie z faktu, że to już kolejne spotkanie przedstawicieli resortów rolnictwa obu krajów, zorganizowane w tym roku. Podziękował za serdeczne przyjęcie polskiej delegacji  w Mińsku we wrześniu br., w związku z udziałem w VII posiedzeniu polsko-białoruskiej grupy roboczej ds. współpracy w dziedzinie rolnictwa.

Wiceminister Giżyński podkreślił, że dzięki wspólnemu wysiłkowi, zarówno ze strony polskiej, jak i białoruskiej, udało się doprowadzić do finalizacji prac związanych z "Umową między Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa i Żywności Republiki Białorusi dotyczącą zwalczania wścieklizny na terytorium Republiki Białorusi w 2018 roku". Giżyński zadeklarował gotowość strony polskiej do kontynuacji w najbliższych latach współpracy z Białorusią w zakresie zwalczania wścieklizny - strona polska zaproponowała rozważenie podpisania analogicznej umowy z partnerami białoruskimi na okres 3 lat.

Wiceminister Smilgiń zaznaczył, że działania związane ze zwalczaniem wścieklizny są bardzo istotne dla Białorusi i w związku z tym wyraził satysfakcję z podpisania umowy na 2018 rok. Podkreślił jednak, że jako praktykowi, zależy mu aby umowa ta nie tylko została podpisana, ale przede wszystkim zrealizowana. Wyraził również zainteresowanie propozycją strony polskiej dotyczącą podpisania 3-letniej umowy w tym zakresie.

Tematem rozmowy były także kwestie dotyczące zniesienia ograniczeń nałożonych przez Białoruś w związku z wystąpieniem w Polsce ognisk ASF.

Podczas spotkania strona polska przedstawiła postulaty dotyczące współpracy weterynaryjnej, w tym kwestię ograniczeń w handlu wprowadzonych przez Białoruś w związku z wystąpieniem w Polsce ognisk ASF. Polscy przedsiębiorcy są nadal zainteresowani eksportem towarów pochodzenia zwierzęcego na rynek białoruski.

Nawiązując do wymiany handlowej wiceminister Smilgiń podkreślił otwartość strony białoruskiej na współpracę w tym zakresie. Poinformował, że wznowienie możliwości importu na Białoruś z Polski niektórych produktów rolno-spożywczych (drób, wołowina) przyniosło już pierwsze efekty. Zaznaczył również, że mimo iż Białoruś jest dużym producentem mleka i wyrobów mleczarskich, z Polski importuje m.in. sery, które nie są dostępne w ofercie partnerów białoruskich.

Rozmówcy wyrazili zadowolenie z intensywności dotychczasowych kontaktów przedstawicieli resortów rolnictwa Polski i Białorusi. Potwierdzają one otwartość obu stron i zainteresowanie rozwojem współpracy w tak ważnym obszarze gospodarki.

Szefowie delegacji podkreślili, że współpraca w dziedzinie rolnictwa pomiędzy Polską a Białorusią będzie jednym z ważniejszych tematów omawianych podczas zbliżającego się V posiedzenia Polsko-Białoruskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej, zaplanowanego na 26 listopada br. w Warszawie.

− Mam nadzieję na dalszy rozwój naszej współpracy, zarówno w aspekcie wymiany handlowej, ale także wzmocnienia współpracy eksperckiej i naukowej. Są one bowiem nieodłącznym i ważnym elementem budowy wzajemnych trwałych relacji. Jestem przekonany, że zaangażowanie obu stron przyczyni się do osiągnięcia konkretnych korzyści zarówno przez polskich jak i białoruskich partnerów

– podsumował sekretarz stanu Szymon Giżyński.

MinRol.gov.pl

Hodowla i uprawy

Od jakiegoś czasu coraz częściej usłyszeć można o rolnikach, którzy mają problemy z sąsiadami, kt&oacu...

Fundacja Viva!, Otwarte Klatki, Mondo Cane i inni będą dziś zdzierać gardła przed Sejmem RP, próbując pr...

Jan Krzysztof Ardanowski zapowiedział wycofanie z projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt zapisu dotyczące...

W związku z burzą, która w nocy z 23 na 24 września przeszła w okolicach Siedlec, zniszczonych zostało wi...

Marszałek Terlecki opowiedział się za zakazem, mimo tego, że wcześniej z ust kilku prominentnych politykó...

Młody rolnik z województwa łódzkiego uczcił pamięć Powstańców Warszawskich i wyciął na p...

Może ktoś zarzucać, że Kowalski zapłaci, a rolnicy dostaną rekompensaty. Skarb Państwa będzie chciał to odzy...

140 tysięcy zwierząt znajdowało się w zakażonej ASFem największej rumuńskiej, a w drugiej Europie hodowli świ...

Katastrofa hydrologiczna, jaka w tym roku dotyka rolników z większości państw członkowskich Unii Europejsk...

To zakrawa na absurd. Doskonale prosperująca branża drobiarska stała się celem ataków aktywistów ek...

Niemal cała wieś Dawidy, mieszkańcy sąsiednich miejscowości oraz przedstawiciele Unii Warzywno-Ziemniaczanej zab...

Podejmujemy działania, które sprawią, że ta dramatycznie niska cena wynosząca 10, 12, 15 groszy za kilogra...

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.