Polityka rolna

Anna Gembicka: Stopień wodny w Siarzewie to istotny krok do rozwiązania problemów Kujaw

Na temat inwestycji na Kujawach, "Planu dla Wsi" i innych form wsparcia rolników z Anną Gembicką – Sekretarzem Premiera Mateusza Morawieckiego – rozmawia Wojciech Krajewski.

Polskie rolnictwo mierzy się obecnie z wieloma problemami. Zastanawiam się czy otoczenie Premiera je dostrzega? I czy widzi rozwiązania?

Polska wieś potrzebuje wsparcia. Polscy rolnicy są bardzo przedsiębiorczy i pracowici. Wiem o tym, bo sama pochodzę z małej wsi pod Włocławkiem. Niestety czasami ciężka praca nie wystarcza. Na problemy takie jak susza czy nieuczciwe praktyki handlowe firm skupujących płody rolne, potrzebne są systemowe rozwiązania. Dlatego też zainaugurowany został rządowy "Plan dla Wsi", który przewiduje m.in. większe dofinansowanie do paliwa rolniczego, utworzenie Narodowego Holdingu Spożywczego, rozszerzenie sprzedaży detalicznej i rolniczego handlu detalicznego oraz pomoc w rozwoju produkcji zdrowej, polskiej żywności.

Wspomniała pani, że pochodzi z okolic Włocławka - czy tamtejsze rolnictwo ma jakieś szczególne problemy?

Większość problemów rolników jest podobnych w całej Polsce - są to w zależności od warunków pogodowych susza lub przymrozki, ale także problemy systemowe, związane np. ze sprzedażą produktów rolnych. Sytuacja Kujaw jest jednak specyficzna, ponieważ jest to region o najmniejszej sumie opadów w Polsce. Dlatego ten rok był wyjątkowo trudny szczególnie dla rolników na Kujawach - oprócz corocznego niskiego poziom opadów, problemy spotęgowała susza. Rząd PiS dostrzega problemy spowodowane przez suszę, dlatego przekażemy prawie 800 mln zł na pomoc dla rolników.

Myślimy jednak nie tylko o doraźnej pomocy, ale także o rozwiązaniach systemowych, które w perspektywie wielu lat pomogą wyjść naprzeciw oczekiwaniom rolników.

To faktycznie poważne problemy. Czy widzi Pani jakieś rozwiązania, które pomogłyby Kujawom odpowiedzieć na problem niskiego poziomu opadów?

Krokiem w kierunku rozwiązania problemów regionu byłaby budowa nowego stopnia wodnego w Siarzewie, w powiecie aleksandrowskim. Inwestycja ta, z racji położenia poniżej Włocławka, przyczyni się do odciążenia tamy i zniweluje ryzyko jej uszkodzenia. W ten sposób zniknie zagrożenie, w którym ciągle żyją mieszkańcy miejscowości pod Włocławkiem, a także samego Włocławka. Przede wszystkim jednak budowa zapory wodnej w Siarzewie pozwoli na utworzenie zbiornika retencyjnego, który będzie można wykorzystać do stworzenia systemu nawadniania. Będzie to kluczowe z punktu widzenia okolicznych rolników i pozwoli rozwiązać część problemów wynikających w niskiego poziomu opadów. Budowa zapory wodnej w Siarzewie niesie za sobą jeszcze wiele innych korzyści

Jakie korzyści ma pani na myśli?

Myśląc o rolnikach przede wszystkim będzie to ograniczenie skutków suszy. W wyniku spiętrzenia wód nastąpi spowolnienie odpływu, co spowoduje podniesienie poziomu wód gruntowych. Znacznie ułatwi to czerpanie wody. Ponadto stopień wodny będzie mógł być wykorzystany jako most, który usprawni komunikację w regionie. Dodatkową korzyścią będzie nadanie Wiśle charakteru drogi wodnej. Dzięki temu region osiągnie zyski z żeglugi śródlądowej. Ponadto w ramach inwestycji jest planowana budowa elektrowni wodnej, która zapewni mieszkańcom tanią i bezpieczną energię. Inwestycja w postaci stopnia wodnego doprowadzi również do powstania nowych miejsc pracy przy budowie i utrzymaniu tamy.

A dopóki inwestycja nie powstanie, co mają robić rolnicy, których dotknęła susza?

Rząd Premiera Mateusza Morawieckiego opracował i wdraża szereg programów i narzędzi wsparcia dla rolników dotkniętych suszą. W tym roku jej ofiarą padło ponad sto tysięcy gospodarstw rolnych, a zniszczeniu uległy około 2 miliony hektarów upraw. W celu walki z suszą podjęte zostały szeroko zakrojone działania, między innymi w postaci dopłat i preferencyjnych kredytów na wznowienie upraw. Na program zostanie przeznaczone prawie osiemset milionów złotych - to duże środki, znacznie większe niż w latach ubiegłych. Warto wiedzieć, że już od 14 września rolnicy, których straty w uprawiać przekroczyły 70% mogą składać wnioski o pomoc do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Stawka pomocy wynosi 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw, na której powstały szkody.

Uważa pani, że w związku z działaniami podejmowanymi przez rząd, sytuacja na polskiej wsi się poprawi?

Niewątpliwie, a to ze względu na ich całościowy charakter. Działania rządu z jednej strony zapewniają doraźną pomoc przed niszczycielskimi skutkami suszy i innych klęsk żywiołowych, z drugiej strony podjęte zostały kroki długoterminowe, które pozwolą na wsparcie rolniczej przedsiębiorczości. Zwiększenie dopłat na paliwo rolnicze, utworzenie Narodowego Holdingu Spożywczego, a przede wszystkim zapewnienie rolnikom możliwości sprzedaży detalicznej i rolniczego handlu detalicznego, pozwoli rolnikom na dalszy rozwój, a nam wszystkim zapewni większą dostępność zdrowych i smacznych polskich produktów.


Polub Świat Rolnika na Facebooku i bądź na bieżąco


Fot. Fb Anna Gembicka

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.