Polityka rolna

KRUS ze swoim sztandarem

KRUS dobrze realizuje swoje zadania wobec rolników. Pełni szczególnie ważną funkcję dla tej części społeczeństwa, która zajmuje się rolnictwem – powiedział Jan Krzysztof Ardanowski podczas uroczystości nadania sztandaru Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

– Sztandar, to bardzo ważny symbol dla instytucji, która ten sztandar otrzymuje i się nim posługuje. Przy tej okazji dziękuję wszystkim, którzy na przestrzeni 27 lat pracowali w KRUS, w centrali i placówkach terenowych. Tym, którzy kierowali tą bardzo ważną instytucją. Dziękuję również rolnikom, przedstawicielom organizacji rolniczych, którzy pełnią szczególną funkcję wobec wszystkich pracujących w rolnictwie. Ukierunkowują prace Kasy, podpowiadając dobre rozwiązania

– podkreślił minister.

– Wprowadzony po wojnie system zabezpieczenia społecznego rolników był jeszcze niezbyt bogaty. Dziś możemy poszczycić się tym, że rolnicy objęci są każdą formą zabezpieczenia zdrowotnego i wypadkowego, licznymi formami zasiłkowymi i systemem leczenia oraz rekonwalescencji

– podsumował Jan Krzysztof Ardanowski.

gov.pl/rolnictwo/kat

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.