Logo Świat Rolnika


Polityka rolna

Związkowcy apelują o podniesienie pensji i dodatkowe etaty w Inspekcji Weterynaryjnej

Związkowcy z Krajowego Związku Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej apelują o zatrudnienie dodatkowych 500 osób przez Inspekcję Weterynaryjną.

Jak wskazuje KZP-PTCh potrzeba większej liczby etatów wiąże się bezpośrednio z większą ilością wykonywanych zadań przez inspektoraty. W zakresie zwalczania ASF nowe zadania dotyczą: kontroli bioasekuracji (około 200 tys. gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną), monitoringu stad trzody chlewnej, programu szkoleń, nadzoru nad odstrzałem dzików i przeszukiwaniem lasów w celu zbierania i utylizowania padłych dzików, wystawiania świadectw zdrowia.

Istotnym aspektem jest jednak pensja pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Według Związku rekrutacja na nowe etaty, aby była skuteczna, powinna zostać powiązana z podniesieniem wynagrodzeń. Producenci trzody chlewnej przypominają, że liczba pracowników inspekcji których uposażenie brutto wynosi poniżej 2500 zł miesięcznie sięga ąż 20 procent. Niskie pensje to powód odchodzenia lekarzy weterynarii, dla których brakuje następców.

Jak przypomina Związek niektórzy wojewodowie złożyli wniosek o dodatkowe środki na wynagrodzenia lekarzy weterynarii. Ustawa budżetowa na 2018 rok przewiduje jednak utrzymanie funduszu wynagrodzeń dla służby cywilnej na poziomie 2017 roku, a założeniach w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa fundusz wynagrodzeń dla Inspekcji Weterynaryjnej będzie rósł jedynie na poziomie prognozowanej inflacji.

M.O./Fot. kzp-ptch.pl/Fot. Cloudtail the Snow Leopard/CC-BY-NC-ND 2.0/flickr.com

Hodowla i uprawy

Od jakiegoś czasu coraz częściej usłyszeć można o rolnikach, którzy mają problemy z sąsiadami, kt&oacu...

Fundacja Viva!, Otwarte Klatki, Mondo Cane i inni będą dziś zdzierać gardła przed Sejmem RP, próbując pr...

Jan Krzysztof Ardanowski zapowiedział wycofanie z projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt zapisu dotyczące...

W związku z burzą, która w nocy z 23 na 24 września przeszła w okolicach Siedlec, zniszczonych zostało wi...

Marszałek Terlecki opowiedział się za zakazem, mimo tego, że wcześniej z ust kilku prominentnych politykó...

Młody rolnik z województwa łódzkiego uczcił pamięć Powstańców Warszawskich i wyciął na p...

Może ktoś zarzucać, że Kowalski zapłaci, a rolnicy dostaną rekompensaty. Skarb Państwa będzie chciał to odzy...

140 tysięcy zwierząt znajdowało się w zakażonej ASFem największej rumuńskiej, a w drugiej Europie hodowli świ...

Katastrofa hydrologiczna, jaka w tym roku dotyka rolników z większości państw członkowskich Unii Europejsk...

To zakrawa na absurd. Doskonale prosperująca branża drobiarska stała się celem ataków aktywistów ek...

Niemal cała wieś Dawidy, mieszkańcy sąsiednich miejscowości oraz przedstawiciele Unii Warzywno-Ziemniaczanej zab...

Podejmujemy działania, które sprawią, że ta dramatycznie niska cena wynosząca 10, 12, 15 groszy za kilogra...

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.