Logo Świat Rolnika


Polityka rolna

Minister Rolnictwa spotkał się z Krajową Radą Izb Rolniczych

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Ardanowski spotkał się z przedstawicielami Krajowej Rady Izb Rolniczych. Rozmowy zdominował temat współpracy przy budowaniu nowego prawodawstwa, ASF, a także problem suszy i ubezpieczeń rolniczych.

− Krajowa Rada Izb Rolniczych jest dla mnie najważniejszą organizacją reprezentującą wszystkich rolników i jedyną, która ma prawo wypowiadać się w imieniu wszystkich rolników. KRIR będzie dla mnie partnerem do rozmów

– powiedział minister Ardanowski, zapowiadając zaciesnianie współpracy z organizacjami rolniczymi.

Szef resortu podkreślił, że będzie kontynuował współpracę ze wszystkimi organizacjami rolniczymi, jednak oczekuje na merytoryczne postulaty, poparte wiedzą i głęboką analizą tematu. Zaznaczył, że oczekuje na propozycje, jak zdaniem rolników powinien funkcjonować samorząd rolniczy i jaki kształt powinna mieć ustawa o izbach rolniczych.

− Chcę korzystać z wiedzy członków i pracowników KRIR. Nie będzie to jedynie konsultowanie decyzji, ale wspólne wypracowywanie i podejmowanie decyzji

– powiedział minister. Dodał także, że chciałby, aby wspólna praca MRiRW oraz izb rolniczych opierała się na roboczych spotkaniach z pracownikami MRiRW, którzy są ekspertami w danej dziedzinie. Szef resortu poinformował przedstawicieli KRIR uczestniczących w dzisiejszym spotkaniu o tym, że ma przygotowany plan działań na rzecz poprawy funkcjonowania polskiego rolnictwa.

− Zmiany, które zaproponuję będą szły w kierunku zwiększenia możliwości uzyskiwania przez rolników dochodów z rynku, z tego co produkują i sprzedają. Rolnicy powinni otrzymywać godziwe wynagrodzenie, pozwalające na utrzymywanie gospodarstwa z produkcji. Moje propozycje będą miały na celu udrożnienie dostępu do rynku, szukanie nowych rynków zbytu. Moi poprzednicy sporo zrobili. Ten proces otwierania oraz poszukiwania nowych rynków trwa i będzie bardzo zintensyfikowany

– podkreślił minister. Dodał, że prace te będą się opierały na współpracy z polskimi ambasadami. Ważnym punktem będzie pomoc małym firmom w dostępie do zagranicznych rynków. W przygotowanym przez  resort planie działań ważne miejsce zajmuje także przetwórstwo i jego współistnienie z produkcją rolną. Minister przyznał, że zna liczne problemy rolników związane z współpracą z firmami przetwórczymi i też będzie starał się te kwestie rozwiązywać.

Minister zobligował także KRIR do współpracy w ramach akcji informacyjnych dotyczących zwalczania ASF. Podkreślił, że to również na barkach organizacji rolniczych spoczywa chociażby obowiązek prostowania nieprawdziwych informacji pojawiających się w mediach, na temat produkcji przetworów mięsnych z wykorzystaniem mięsa z terenów zagrożonych ASF.

Szef resortu rolnictwa poinformował także, że będzie zabiegał – wspólnie z ministrem rolnictwa Litwy – o zgodę Komisji Europejskiej na zmianę w kwestii wykorzystywania do produkcji żywności mięsa zdrowych świń z terenów objętych restrykcjami w związku z zagrożeniem ASF. Ardanowski podkreślił, że prace nad zwalczaniem ASF w Polsce będą także polegały na większej współpracy z kołami łowieckimi i to będzie się starał wypracować.

Podczas dyskusji poruszony został także problem suszy, z którą borykają się rolnicy. Minister podkreślił, że podstawą do wypłaty jakichkolwiek odszkodowań będzie oszacowanie strat i o to rolnicy musza bezwzględnie zadbać. Szef resortu poinformował, że trwają prace nad nowym systemem szacowania strat w rolnictwie. Będzie on w głównej mierze oparty na zdjęciach satelitarnych, ograniczając wizyty komisji szacujących straty w gospodarstwach jedynie do sytuacji szczególnie skomplikowanych. W kontekście strat spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi minister zwrócił uwagę na konieczność upowszechnienia ubezpieczeń rolniczych. Poprosił przedstawicieli KRIR o pochylenie się nad tym tematem w celu wypracowania przepisów, które będą wprowadzały obowiązkowe ubezpieczenia w produkcji rolnej.

– Chcę do współpracy nad nową wizją rolnictwa zaprosić moich kolegów rolników, gdyż czuję się ich przedstawicielem w rządzie

– podkreślił Ardanowski.

M.O./minrol.gov.pl/Fot. minrol.gov.pl

Hodowla i uprawy

Od jakiegoś czasu coraz częściej usłyszeć można o rolnikach, którzy mają problemy z sąsiadami, kt&oacu...

Fundacja Viva!, Otwarte Klatki, Mondo Cane i inni będą dziś zdzierać gardła przed Sejmem RP, próbując pr...

Jan Krzysztof Ardanowski zapowiedział wycofanie z projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt zapisu dotyczące...

W związku z burzą, która w nocy z 23 na 24 września przeszła w okolicach Siedlec, zniszczonych zostało wi...

Marszałek Terlecki opowiedział się za zakazem, mimo tego, że wcześniej z ust kilku prominentnych politykó...

Młody rolnik z województwa łódzkiego uczcił pamięć Powstańców Warszawskich i wyciął na p...

Może ktoś zarzucać, że Kowalski zapłaci, a rolnicy dostaną rekompensaty. Skarb Państwa będzie chciał to odzy...

140 tysięcy zwierząt znajdowało się w zakażonej ASFem największej rumuńskiej, a w drugiej Europie hodowli świ...

Katastrofa hydrologiczna, jaka w tym roku dotyka rolników z większości państw członkowskich Unii Europejsk...

To zakrawa na absurd. Doskonale prosperująca branża drobiarska stała się celem ataków aktywistów ek...

Niemal cała wieś Dawidy, mieszkańcy sąsiednich miejscowości oraz przedstawiciele Unii Warzywno-Ziemniaczanej zab...

Podejmujemy działania, które sprawią, że ta dramatycznie niska cena wynosząca 10, 12, 15 groszy za kilogra...

Zgodnie z rozporzadzeniem możesz cofnąć zgode którą wcześniej nam dałeś. Jednak uprzedzamy że portal może przestać działać poprawnie. Cofnij zgodę.