Pieniądze na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej
Autor: Maks Webber 2019-05-15 06:02:28

Pieniądze na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Sen z powiek wielu rolnikom spędza problem, co zrobić ze zużytą folią rolniczą, opakowaniami po nawozach czy siatką i sznurkiem do owijania balotów. Nie można ich spalić ani zakopać, a składowanie bez końca też nie ma sensu. Pozostaje im tylko recykling i to na własny koszt, a to już dla nich duży wydatek. Kiedy już chłopi stracili nadzieję, że uda się znaleźć sposób na likwidację rosnących gór foliowych śmieci z pomocą przyszło im Ministerstwo Środowiska zapowiadając uruchomienie programu pod nazwą ,,Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej’’.


Jego celem jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa na poziomie lokalnym w oparciu o pilotażowe rozwiązania realizowane w gminach: Czerwin, Goworowo, Ostrów Mazowiecka, Rzekuń, Stary Lubotyń, Troszyn, Wąsewo.

 

 

„W latach 2019-2021 do dyspozycji będzie 10 mln zł na dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie zbierania, transportu oraz odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Wsparcie w formie dotacji trafi do jednostek samorządu terytorialnego (JST), objętych programem pilotażowym. Ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze tych odpadów”


– informuje Ministerstwo Środowiska.


Program realizowany będzie w latach 2019 - 2021, przy czym zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów o dofinansowanie) podejmowane będą do 30.04.2020 roku, a środki wydatkowane będą do 31.12.2021 r.


Wnioski w trybie ciągłym będą składane do dnia 31.10.2019 r. Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że kwota dofinansowania nie może przekroczyć sumy iloczynów:500 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów z folii rolniczych unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia , 700 zł i wyrażonej w Mg masy odpadów z siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag unieszkodliwionych lub poddanych odzyskowi w ramach przedsięwzięcia. Wypłata transz dotacji może nastąpić w formie zaliczki lub/i refundacji.


W przypadku wyczerpania limitu środków w planie finansowym Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w roku bieżącym zaplanowane wypłaty mogą być przesunięte przez NFOŚiGW na rok następny. Przesunięcie może dotyczyć nie więcej niż 50% kwoty zaplanowanej do wypłaty na dany rok.
Natomiast w przypadku gdy wsparcie przekazywane ostatecznym odbiorcom korzyści stanowi dla nich pomoc publiczną, jednostka samorządu terytorialnego, jako podmiot udzielający pomocy, zobowiązana jest do zapewnienia zgodności tego wsparcia z zasadami pomocy publicznej określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym.

 


Maks Weber
Fot. Pixabay


Polub Świat Rolnika na Facebooku i bądź na bieżąco

" data-width="900" data-small-header="true" data-adapt-container-width="false" data-hide-cover="false" data-show-facepile="false">
" class="fb-xfbml-parse-ignore">Świat Rolnika

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.