Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Marzena Deresz 27-01-2017 15:19:07

Owce zamiast świń

Owce zamiast świń

Prezentujemy opinie Podlaskiej Izby Rolniczej do projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych.

W związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń ( ASF) na terenie woj. podlaskiego, wielu producentów trzody chlewnej podjęło decyzję o rezygnacji z hodowli świń, jednak ich budynki nie pozwalają na utrzymywanie stad podstawowych bydła. Struktura upraw również nie pozwala na zakładanie stad podstawowych, gdyż posiadają oni głownie zboża, a nie pastwiska i łąki.

 

W ocenie Podlaskiej Izby Rolniczej proponowana pomoc producentom trzody w zmianie profilu produkcji, polegająca na refundowaniu części kosztów zakupu jałówek i buhajów ras mięsnych nie obejmuje pomocy przy zakupie materiału wyjściowego (odsadek) ras mięsnych do produkcji wysokiej jakości żywca wołowego. Pomoc ogranicza się jedynie do tworzenia kolejnych stad hodowlanych produkujących odsadki, a pomija zupełnie możliwość wykorzystania potencjału poprawy jakości produkowanej w Polsce wołowiny. Nie uwzględnia się faktu, iż niektóre gospodarstwa nie mają możliwości na przekształcenie w stada podstawowe (krowy + cielęta) a jedynie mogą zajmować się odbiorem i tuczem odsadek ze stad istniejących i nowo tworzonych.

 

 par. 13 ust. 3 pkt. 1a) oświadczenie producenta świń, który zobowiązuje się, że liczba sprzedanych przez niego świń w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. nie będzie większa niż liczba świń, którą sprzedał w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. – niektórzy rolnicy na chwilę obecną mają zaplanowaną (zakontraktowaną) sprzedaż i nie mogą jej już ograniczyć, dlatego właściwe byłoby ewentualne dopuszczenie wzrostu sprzedaży do 15%.

par. 14 ust. 4 pkt. 3 - należy dodać, że oprócz faktur VAT i faktur VAT RR jest możliwość dołączania rachunków - w przypadku transakcji pomiędzy rolnikami ryczałtowymi.

par. 15 ust. 1 pkt 1 i 2 - warunki jakie musi spełnić producent, aby otrzymać pomoc o której mowa w par. 2 ust.1 pkt 3 budzą wiele wątpliwości, a sposób interpretacji tego przepisu może być dwojaki. Mówi się, iż rolnik w dniu złożenia wniosku posiadał w stadzie świnie zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich w licznie nie większej, niż 2000 sztuk, a kolejny punkt mówi o tym, iż mógł posiadać świnie w stadzie w dowolnym okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia złożenia wniosku.

 par. 21 ust. 1 pkt 3 należy dodać, iż w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wzrost sprzedaży sięgający do 15 %.

par. 34 ust. 1 środki finansowe z pomocy, o której mowa w par. 2 ust. 1 pkt 4 powinny być wypłacane w terminie do maksymalnie 90 dni od złożenia wniosku. Oczekiwanie do września 2017 r. rolników, którzy sprzedali swoje świnie po niższych cenach w okresie od dnia 1 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. jest zbyt długie. Wielu z tych rolników jest w obecnie na granicy bankructwa i dlatego zasadna jest jak najszybsza wypłata pomocy, co pozwoli rolnikom zachować płynność finansową.

.

Natomiast jeśli chodzi o ilość sztuk jałówek lub krów ras mięsnych to zasadne wydaje się obniżenie z 20 do 10 jałówek przypadających na jednego buhaja, co wpłynie na poprawę wskaźnika zacieleń- mówi Grzegorz Leszczyński, prezes Podlaskiej Izby Rolniczej.

 Ponadto  jak zaznacza PIR w rozporządzeniu mówi się do utrzymywaniu w okresie nie krótszym niż 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o udzieleniu pomocy, jałówki lub buhaja, do których będzie udzielona pomoc- należy uwzględnić tzw. siłę wyższą, która będzie dotyczyła upadku zwierzęcia lub ewentualnego jego wybrakowania i nieprzydatności do dalszego chowu, potwierdzonej przez lekarza weterynarii (np. brak możliwości zacielenia jałówki lub niska skuteczność rozpłodowa buhaja).

 

W projekcie rozporządzenia nie ma również alternatywy dla hodowli bydła mięsnego. Podlaska Izba Rolnicza proponuje dodać do projektu możliwość dofinansowania ewentualnego zakupu owiec i tryków hodowlanych. Obecnie duże jest zapotrzebowanie w krajach arabskich na jagnięta oraz mięso baranie. Polska jagnięcina jest ceniona za jakość, gdyż żywiona jest głównie paszami wytwarzanymi w gospodarstwach.

Zdaniem PIR atutem do rozwoju hodowli owiec w naszym kraju jest dość duża ilość naturalnych łąk i pastwisk, w tym w woj. podlaskim. Hodowla owiec w Polsce ze względu na swoją rolę w środowisku przyrodniczym i wiejskim, a także wartość dietetyczną i prozdrowotną mięsa, wysoką jakość wełny i skór, mogłyby odgrywać większą rolę w całej krajowej produkcji zwierzęcej.

 

PIR/Max Weber/fot. pixabay.com

 

Opublikował:
Author: Marzena Deresz
O Autorze
Ostatnio opublikowane artykuły tego autora

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.