Portal rolniczy, porady dla rolnika, informacje agro

Autor: Polska Agencja Prasowa 2020-11-30 18:30:07

Organizacja hodowli zwierząt – senat zaproponował kilka poprawek

Organizacja hodowli zwierząt senat

Senat w piątek zaproponował kilka poprawek do ustawy dot. organizacji hodowli zwierząt, tym samym wraca ona do Sejmu. Nowe przepisy regulują hodowlę, ocenę genetyczną, a także nadzór nad rozrodem zwierząt gospodarskich. Organizacja hodowli zwierząt wdraża do polskiego prawa unijne przepisy.

Organizacja hodowli zwierząt – senatorowie zgodni

Za podjęciem uchwały wraz z poprawkami głosowało 99 senatorów, nikt nie był przeciw, ani nie wstrzymało się od głosu. Teraz ustawą o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich ponownie zajmie się Sejm.

Senatorowie zgłosili kilka poprawek do ustawy. Głownie miały one charakter legislacyjny i porządkowy. Jedna z nich rozszerzy obowiązki informacyjne dla podmiotów prowadzących księgi hodowlane.

Nowe przepisy zastąpią obecnie obowiązującą ustawę z 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. W sposób kompleksowy regulują sprawy hodowli i rozrodu wszystkich zwierząt gospodarskich. Jednocześnie wdrażają unijne przepisy w tej sprawie.

Do zwierząt gospodarskich, o których mowa w przepisach unijnych, tj. do bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych, ustawa dodaje inne zwierzęta gospodarskie, których hodowla też będzie regulowana: jeleniowate, drób, zwierzęta futerkowe, alpaki, jedwabnika morwowego i pszczołę miodną.

Czytaj też: Produkcja czerwonego mięsa w Iranie wzrosła o 55 procent!

Organizacja hodowli zwierząt, a ocena wartości użytkowej i ocena genetyczna

Organizacja hodowli zwierzątUstawa reguluje sprawy z zakresu hodowli i oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej, prowadzenia ksiąg hodowlanych, rejestrów hodowlanych dla świń i rejestrów dla pozostałych zwierząt gospodarskich, a także ochrony zasobów genetycznych oraz nadzoru nad hodowlą i rozrodem wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich.

Jednostką sprawującą kontrolę urzędową sprawować będzie Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt. Natomiast w odniesieniu do spraw związanych m.in. z przywozem i wywozem zwierząt hodowlanych oraz kontroli świadectw zootechnicznych, właściwym organem ma być naczelnik urzędu celno-skarbowego.

Ustawa zakłada, że hodowcy zwierząt będącym mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą może być udzielana pośrednio pomoc świadczona w naturze w formie subsydiowanych usług polegających na: prowadzeniu ksiąg hodowlanych (pomoc o stawce do 100 proc. kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą) i prowadzeniu oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt gospodarskich (pomoc o stawce do 70 proc. kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą).

Organizacja hodowli zwierząt – minister będzie zatwierdzał plan programu hodowlanego

Według nowych przepisów, wysokość pobieranych opłat ma być ustalana samodzielnie przez uprawnione podmioty na podstawie wysokości poniesionych kosztów związanych z dokonanym wpisem, wystawieniem zaświadczenia lub świadectwa zootechnicznego. Wysokość tych opłat oraz warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby uzyskać taki wpis będą podawane do wiadomości w siedzibie podmiotu prowadzącego księgę, w tym również udostępniane na stronach internetowych administrowanych przez te podmioty, o ile takie strony są przez nie prowadzone.

Ustawa reguluje, iż minister rolnictwa będzie zatwierdzał lub odmawiał zatwierdzenia programu hodowlanego złożonego przez związek hodowców lub przedsiębiorstwo hodowlane lub zmiany tego programu.

Ustawa przewiduje też m.in. wprowadzenie przepisów przejściowych, które pozwolą zachować w mocy niektóre rozporządzenia wydane na podstawie dotychczas obowiązującej ustawy do czasu wydania nowych aktów prawnych. Mogą one obowiązywać jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy.


swiatrolnika.info logo swiatrolnika.info

ZNAJDŹ NAS W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Dołącz do rolniczej społeczności Świata Rolnika

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.