Portal rolniczy, porady dla rolnika, informacje agro

logo swiatrolnika.info
Autor: Polska Agencja Prasowa 2020-11-18 08:28:31

Organizacja hodowli zwierząt – senacka komisja za poprawkami

Organizacja hodowli zwierząt

Senacka komisja rolnictwa poparła we wtorek kilka poprawek do ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich zaproponowanych przez biuro legislacyjne. Organizacja hodowli zwierząt wdraża do polskiego prawa unijne przepisy.

Organizacja hodowli zwierząt – minister Puda zignorował senatorów

Poprawki mają charakter legislacyjno-doprecyzowujący. Poparła je strona rządowa reprezentowana przez ministerstwo rolnictwa. Uchwalona przez Sejm w październiku tego roku ustawa zastąpi obecnie obowiązującą ustawę z 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.

W porządku posiedzeniu komisji był zaplanowany też punkt nt. aktualnej sytuacji w rolnictwie. Na prośbę senatorów spotkanie miało odbywać się z udziałem ministra Grzegorza Pudy. Minister na zaproszenie nie odpowiedział, a na posiedzenie skierował swojego zastępcę wiceministra Bartosika. W tej sytuacji senatorowie podjęli wniosek o przesunięciu tego punktu obrad na inny termin, tak by doszło do spotkania z ministrem.

Nowa ustawa w sposób kompleksowy reguluje sprawy hodowli i rozrodu wszystkich zwierząt gospodarskich. Jednocześnie wdraża unijne przepisy w tej sprawie - tłumaczył wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik. Do zwierząt gospodarskich, o których mowa w przepisach unijnych, tj. do bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych, ustawa dodaje inne zwierzęta gospodarskie, których hodowla też będzie regulowana: jeleniowate, drób, zwierzęta futerkowe, alpaki, jedwabnika morwowego i pszczołę miodną.

Czytaj też: Produkcja czerwonego mięsa w Iranie wzrosła o 55 procent!

Organizacja hodowli zwierząt, a ocena wartości użytkowej i ocena genetyczna

Organizacja hodowli zwierząt cielak 2Projekt ustawy reguluje sprawy z zakresu hodowli i oceny wartości użytkowej i oceny genetycznej, prowadzenia ksiąg hodowlanych, rejestrów hodowlanych dla świń i rejestrów dla pozostałych zwierząt gospodarskich, a także ochrony zasobów genetycznych oraz nadzoru nad hodowlą i rozrodem wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich.

W uzasadnianiu do projektu wskazano, że jednostką sprawującą kontrolę urzędową sprawować będzie Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt. Natomiast w odniesieniu do spraw "związanych z przywozem i wywozem zwierząt hodowlanych (...) oraz kontroli świadectw zootechnicznych (...) i dokumentu wskazującego, że przywożone zwierzęta mają zostać wpisane do księgi hodowlanej prowadzonej przez związek hodowców lub zarejestrowane w rejestrze hodowlanym prowadzonym przez przedsiębiorstwo hodowlane właściwy jest naczelnik urzędu celno-skarbowego".

Organizacja hodowli zwierząt, a sektor MŚP

Projekt zakłada, że hodowcom zwierząt będącym mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcom może być udzielana pośrednio pomoc świadczona w naturze w formie subsydiowanych usług polegających na: prowadzeniu ksiąg hodowlanych (pomoc o stawce do 100 proc. kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą) i prowadzeniu oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt gospodarskich (pomoc o stawce do 70 proc. kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą).

W projekcie proponuje się, aby wysokość pobieranych opłat była ustalana samodzielnie przez uprawnione podmioty na podstawie wysokości poniesionych kosztów związanych z dokonanym wpisem, wystawieniem zaświadczenia lub świadectwa zootechnicznego. Wysokość tych opłat oraz warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby uzyskać taki wpis będą podawane do wiadomości w siedzibie podmiotu prowadzącego księgę, w tym również udostępniane na stronach internetowych administrowanych przez te podmioty, o ile takie strony są przez nie prowadzone.

Zgodnie z nowymi przepisami minister właściwy do spraw rolnictwa będzie zatwierdzał lub odmawiał zatwierdzenia programu hodowlanego złożonego przez związek hodowców lub przedsiębiorstwo hodowlane lub zmiany tego programu.

Projekt przewiduje też m.in. wprowadzenie przepisów przejściowych, które pozwolą zachować w mocy niektóre rozporządzenia wydane na podstawie dotychczas obowiązującej ustawy do czasu wydania nowych aktów prawnych. Mogą one obowiązywać jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy.


swiatrolnika.info logo swiatrolnika.info

ZNAJDŹ NAS W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Dołącz do rolniczej społeczności Świata Rolnika

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.