O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Wywiady

31-01-2023

Autor: Świat Rolnika

Wierzbicki: Zrównoważona produkcja musi być opłacalna dla rolników

produkcja wołowiny wierzbicki

Czy forsowana przez UE zrównoważona produkcja wołowiny to przyszłość polskiego sektora produkcji mięsa wołowego?

W rozmowie z naszym serwisem Jerzy Wierzbicki, Prezes Zarządu Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego, opowiedział o szansach polskiego sektora wołowiny. Wierzbicki był jednym z gości IX Forum Sektora Wołowiny, które odbyło się w Warszawie.

Zrównoważona produkcja musi się opłacać 

ŚwiatRolnika.info: Panie Prezesie, sektor produkcji żywca wołowego wydaje się być najbardziej przyszłościowym, szczególnie w kontekście programu dobrostanu zwierząt. Czy sektor ten realnie ma przyszłość?

Jerzy Wierzbicki: Uważam, że polski sektor wołowiny ma przyszłość. Jesteśmy konkurencyjni w Unii Europejskiej i co prawda jest jeszcze wiele rzeczy do zrobienia, ale myślę, że mamy dobrze opracowaną strategię rozwoju sektora wołowiny przez Radę Sektora, głównej grupy organizacji. Wdrażamy ją od 2018 roku. W Krajowym Planie Strategicznym są zapisy związane z dobrostanem. One wynikają z realizacji naszej strategii. Opierając się o nasz dokument, podejmujemy wysiłki tam, gdzie możemy przekonać decydentów o przesunięciu pewnych środków na wsparcie producentów żywca wołowego, bydła mięsnego. I to się nam w sporym stopniu udaje.

ŚwiatRolnika.info: Dzisiaj podczas Beef Forum gościmy wielu znamienitych gości ze świata nauki i biznesu. Wszyscy mówią o potrzebie równoważenia produkcji. Czy Polska może stać się liderem regionu w produkcji wołowiny w sposób zrównoważony?

Jerzy Wierzbicki: Może powiedzmy sobie, co to znaczy zrównoważona produkcja? Przede wszystkim, żeby była zrównoważona, to rolnicy muszą zarabiać. Jeżeli nie będą zarabiać, to będą musieli zwinąć interes. To nie będzie zrównoważona produkcja i to jest jakby punkt wyjścia. Ale zarabiać można w taki sposób, żeby mieć zwierzęta w dobrym dobrostanie albo w niekoniecznie dobrym, gdzie tylko pieniądze się liczą. Mając dobrze skalkulowane biznesplany, dobrze zaprojektowane gospodarstwo, możemy mieć zwierzęta w dobrych warunkach i to może przynosić dobre dochody. Tym bardziej, że dobre warunki powodują lepsze przyrosty, lepsze samopoczucie zwierząt. Możemy produkować nie zważając na emisję. Drobne praktyki mają wpływ na wielkość emisji. Nad tym możemy też pracować. Dlaczego ten element jest ważny w tym podejściu zrównoważonym? Jeżeli ktoś powie, że mamy problem z rujnowaniem klimatu, rujnowani planety, emisją gazów, to pierwsze skojarzenie – krowy. Więc my musimy się z tym zderzyć, przekonywać, oczywiście dementować te nieprawdziwe tezy. Emisja ze zwierząt gospodarskich w Unii Europejskiej to tylko 4%, a 96% to emisja z innych źródeł. Jednak z drugiej strony musimy wyjść do konsumenta, pokazując, że nasza wołowina, ta polska wołowina, produkowana jest w dobrostanie i niskoemisyjne.

ŚwiatRolnika.info: Co warto przekazać hodowcom i producentom bydła mięsnego z okazji Beef Forum?

Jerzy Wierzbicki: Chciałbym, żeby po tym Forum rolnicy zrozumieli taki jeden ważny przekaz, że nie możemy czekać na to, co nam Komisja Europejska wysmaży. Nie możemy czekać biernie na to, jakie stanowisko zajmie polski rząd w tych sprawach. Powinniśmy pracować w ramach środowiska europejskiego i wypracowywać na poziomie europejskim wspólne stanowiska, a następnie w każdym z krajów członkowskich organizacje powinny przekonywać swój rząd do tego, aby bronił interesów krajowych rolników i de facto europejskich.

Zobacz także: Wierzbicki: Forum Sektora Wołowiny zgromadzi blisko 800 uczestników. To ogromny sukces!

swiatrolnika.info 2023