O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Wywiady

03-08-2019

Autor: Świat Rolnika

Teresa Wargocka: „To jest gwałt na zwierzęciu, jeśli odbieramy go z powodu wydumanego”

Poseł Teresa Wargocka (PiS), była wiceminister edukacji narodowej, gość „Świata Rolnika” kilkukrotnie zajmowała się sprawami zgłaszanymi jej przez hodowców czy właścicieli zwierząt, którzy stali się ofiarami napaści nieprofesjonalnych organizacji prozwierzęcych lub przestępczych organizacji tego typu jak np. „Pogotowie dla zwierząt”, którego bezprawne działania potwierdził niezawisły sąd.

 

„Powinna być zrobiona kwerenda dotyczą organizacji prozwierzecych łamiących prawo. Tym bardziej, że coraz szersze jest środowisko zgłaszające takie problemy”

 

- powiedziała Teresa Wargocka.

 

Parlamentarzystka odniosła się też do kolejnych postulatów legislacyjnych rozszerzających do absurdu definicję znęcania się nad zwierzętami i wyposażających organizacje prozwierzęce w uprawnienia równe policji i prokuraturze.

 

„Jeżeli w ustawie zostałaby tak szeroka (proponowana) definicja znęcania się nad zwierzętami, to każdy przypadek dyskomfortu zwierzęcia mógłby być uznany za znęcanie się”

 

- dodała poseł.

 

„Znęcanie się to celowe zadawanie zwierzęciu cierpienia. Tu potrzeba debaty, rozmowy”

 

- mówił gość „Świata Rolnika”.

 

„Byłam poruszona hodowcami, paniami, które zebrały się w moim biurze poselskim i rozpaczały, bo zabrano im ukochane psy. To jest coś niesamowitego, że tak jak walczymy o dzieci, bo przypomnę, że minister Ziobro zmienił prawo, że nie można odebrać dziecka z powodu biedy, bo jest miłość, uczucie, bo jest relacja i trzeba pomagać, tak samo w przypadku zwierzęcia”

 

- stwierdziła poseł Teresa Wargocka.

 

„To jest gwałt na zwierzęciu, jeśli odbieramy go z powodu wydumanego”

 

- puentowała poseł.

 

Parlamentarzystka dodała, że poza pseudo-organizacjami prozwierzęcymi działającymi niejednokrotnie dla zysku w Polsce istnieje wiele doskonałych organizacji realnie pomagających zwierzętom.

 

Teresa Wargocka jest pedagogiem. W 1981 r. wstąpiła do „Solidarności”. Od 2004 związana z Prawem i Sprawiedliwością. W grudniu 2006 objęła mandat radnej sejmiku mazowieckiego. W wyborach parlamentarnych w 2007 została wybrana do Sejmu z listy PiS. Obecnie od 2015 r. ponownie jest posłem. W latach 2015-2017 pełniła funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

 

Fot. Agnieszka Radzik

Graf. Aleksandra Kasperska

swiatrolnika.info 2023