O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Wywiady

07-06-2022

Autor: Sebastian Wroniewski

Marcin Wroński: Ukraińskie zboże musi zacząć trafiać do odbiorców

Marcin Wroński w rozmowie z portalem Swiatrolnika.info odniósł się do polskiej wymiany handlowej z Ukrainą oraz do obecnej sytuacji w tym kraju. 

Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wziął udział  w pierwszej edycji wydarzenia “Polish Grain Day”, która została zorganizowana przez Izbę Zbożowo-Paszową. W wydarzeniu dotyczącym bieżących wyzwań dla branży rolno-spożywczej udział wzięło blisko 350 osób, a wśród nich: przedsiębiorcy, przedstawiciele administracji publicznej i eksperci z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej.

Marcin Wroński: Ukraina nie jest głównym partnerem handlowym

Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR przedstawił dane dotyczące wymiany handlowej pomiędzy Polską a Ukrainą. Zwrócił on uwagę, że Ukraina nie jest naszym głównym partnerem i posiadamy z nią ujemny bilans handlowy.

“Mamy pełne dane za 2021 rok. Ukraina nie jest naszym głównym partnerem handlowym i nigdy nim nie była. Głównie sprzedajemy nasze towary do Unii Europejskiej – w szczególności do Niemiec – i z tymi krajami prowadzimy wymianę handlową. Natomiast jeśli chodzi o eksport, to w ubiegłym roku dostawy do Ukrainy pod względem wartości odpowiadały za 2 procent całości (około 820 milionów euro). Jednocześnie import wyniósł około 920 milionów euro, co stanowiło 4 procent całości. Mamy ujemny bilans w wymianie handlowej z Ukrainą i zjawisko to utrzymuje się od jakichś 10 lat” – powiedział Michał Wroński.

Odniósł się on także do wyników za pierwszy kwartał 2022 roku, podając główne towary, które eksportowaliśmy i importowaliśmy z Ukrainy.

“Obecnie mamy wyniki za pierwszy kwartał 2022 roku i w tym okresie eksport towarów do Ukrainy spadł. My głównie eksportowaliśmy wyroby mleczarskie, galanterię mleczarską i paszę. Jednocześnie w badanym okresie zanotowaliśmy wzrost importu z Ukrainy, w szczególności olei roślinnych – około 40 procent importu z Ukrainy to są oleje roślinne – również były to pasze rzepakowe, sojowe i słonecznikowe oraz owoce i orzechy. To są główne produkty, które importowaliśmy z Ukrainy” – podkreślił Marcin Wroński. 

Zablokowane ukraińskie porty utrudniają eksport zbóż

Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR zwrócił również uwagę na trudności w eksporcie zboża z Ukrainy, jakie powoduje rosyjska blokada portów. Przedstawił on alternatywy na możliwy transport innymi środkami.

“Jeśli chodzi o wpływ obecnej sytuacji na sektor zbożowy, obawiam się, że będzie to miało długotrwałe efekty, ponieważ ukraiński eksport zbóż w ponad 90 procentach odbywał się drogą morską poprzez porty na Morzu Czarnym. Te porty są obecnie zablokowane przez Rosję, a wody zaminowane, natomiast sam proces odminowania może zająć nawet półtora roku, o ile oczywiście do jakiegoś porozumienia dojdzie. Musimy się przygotować na to, że problemy z transportem zbóż z Ukrainy będą duże. Alternatywnie można te zboża transportować przez jeden z portów rumuńskich, który też znajduje się na Morzu Czarnym lub też transportem kolejowym czy kołowym. Transport kołowy jest nieopłacalny przy obecnych cenach paliw, dlatego zostaje nam głównie transport kolejowy. Napotyka on również na różne trudności m.in. rozstaw torów” – wymienił Marcin Wroński.

Podkreślił, że Polska powinna zabiegać o fundusze ze światowych i europejskich instytucji w celu rozwoju własnej infrastruktury i portów, które mogą wesprzeć ukraiński eksport zbóż.

“Powinniśmy zabiegać o pieniądze z różnych instytucji – światowych i europejskich – na rozwój infrastruktury i portów w Polsce, ponieważ zboże ukraińskie jest bardzo potrzebne do tego, aby ceny żywności nie wzrastały, a także jego dostępność była większa w krajach afrykańskich i Bliskiego Wschodu, by nie doprowadzić do masowych imigracji z tamtych rejonów. Jak pokazały ostatnie lata, Rosja doskonale nauczyła się grać imigracją, wiedzą, że duże ilości obcokrajowców odmiennych kulturowo i religijnie, mogą destabilizować sytuację w krajach zachodnich” – podsumował Marcin Wroński, Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR.

Oglądaj także: Rafał Romanowski: Polska może być hubem gospodarczym dla Ukrainy

swiatrolnika.info 2023