O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Wywiady

14-06-2017

Autor: Świat Rolnika

Dopłaty do materiału siewnego - ostatni dzwonek na złożenie wniosku [WIDEO]

Agencja Rynku Rolnego informuje, że już tylko do 25 czerwca rolnicy mogą składać wnioski na rekompensaty do użytego do siewu i sadzenia materiału w kategoriach elitarny i kwalifikowany. – Jeżeli rolnik się pojawi i ma jakiś problem, to proszę mi wierzyć, czy to w naszej Agencji, czy w każdej innej, zawsze uzyska pomoc –  zapewnia Michał Wójciak, dyrektor Działu Interwencji Agencji Rynku Rolnego w rozmowie w swiatrolnika.info

Agencja Rynku Rolnego informuje, że już tylko do 25 czerwca rolnicy mogą składać wnioski na rekompensaty do użytego do siewu i sadzenia materiału w kategoriach elitarny i kwalifikowany. 

– Jeżeli rolnik się pojawi i ma jakiś problem, to proszę mi wierzyć, czy to w naszej Agencji, czy w każdej innej, zawsze uzyska pomoc –  zapewnia Michał Wójciak, dyrektor Działu Interwencji Agencji Rynku Rolnego.

 

– Agencja jest Państwową Osobą Prawną, która realizuje politykę rolną ustanowioną przez ministra rolnictwa. W związku z tym realizujemy, to co rząd postanowi, w jakim zakresie ma wspierać rolników, producentów funkcjonującym w obszarze wiejskim. Jest to tylko i wyłącznie realizacja postanowień ministra

 

– na wstępnie przybliża Michał Wójciak, dyrektor Działu Interwencji Agencji Rynku Rolnego.

Dopłaty do materiału kwalifikowanego są spowodowane tym, że jest on bardziej doskonały w części genetycznej. A czystość tych odmian jest gwarantowana dzięki produkcji na specjalnych plantacjach nasiennych. W związku z tym, żeby na plantacjach rolników zachować czystość odmian i uniknąć tzw. odradzania trzeba stosować źródłowy materiał. A dla zachęty do tego typu postępowania gwarantowane są dopłaty do zastosowanego wymienionego materiału siewnego, o które rolnicy mogą się ubiegać przy zachowaniu pewnych kryteriów.

 

– Rolnik musi mieć przede wszystkim status rolnika. Musi być zarejestrowany w rejestrze tzw. CRP (…) Ponadto musi mieć przynajmniej 0, 10 ha działkę, na której dokonał wysiewu tego materiału kwalifikowanego

 

– przybliża Michał Wójciak

 

– Jest jeszcze jeden warunek, na który wyczulamy tutaj rolników. To funkcjonuje w ramach tzw. kwoty de minimis. Ona mówi o tym, że rolnik może skorzystać w ciągu trzech lat (kalendarzowych) maksymalnie z pomocy do 15 tys. euro. I tego należy bezwzględnie pilnować, ponieważ rolnicy, którzy złożyliby oświadczenie, że nie korzystali z tej pomocy de minimis i w takiej wysokości a zostali zweryfikowani, no to wtedy nie otrzymają tej pomocy

 

– dodaje dyrektor Wójciak.

Rekompensatą objęta jest większość gatunków zbóż a wśród nich jęczmień, owies, żyto, czy pszenica. Dodatkowo, o czym należy pamiętać, ta dopłata obejmuje także ziemniaki. Jednak warunkiem otrzymania pomocy jest złożenie wniosku.

 

– Najlepiej udać się do oddziału Agencji Rynku Rolnego. W każdym województwie znajduje się taki oddział. Tam dopilnować, żeby było prawidłowo złożone. Pracownicy przejrzą te wnioski i wtedy jest pewność, że zostały prawidłowo złożone i oczywiście musi być załączony dowód zakupu w postaci faktury, który potwierdzi, że taki materiał został zakupiony

 

– Michał Wójciak udziela rolnikom wskazówek technicznych

Dodatkową zachętą dla rolników do składania wniosku o rekompensaty powinien być fakt, że w przypadku jakichkolwiek trudności przy wypełnianiu wniosku mogą zwrócić się do pracowników Agencji.

 

– Jeżeli rolnik się pojawi i ma jakiś problem, to proszę mi wierzyć, czy to w naszej Agencji, czy w każdej innej, zawsze uzyska pomoc. To jest standard, bo także nam, jako urzędnikom zależy na tym, żeby ten wniosek był jak najbardziej poprawnie złożony bo wtedy nie mamy problemów w tzw. rozpatrywaniu tego wniosku. Nie musimy nikogo wzywać do poprawiania takiego wniosku (…) to w administracji staje się pewnym standardem

 

– dodaje Wójciak

Jak się okazuje rekompensaty do materiału siewnego cieszą się wśród rolników dużym powodzeniem. Fakt ten potwierdzają dane funkcjonowania programu na przestrzeni lat od jego powołania.

 

– W ubiegłym roku wypłaciliśmy w sumie około 88 mln. złotych dopłat do materiału siewnego. Jest około 70 tys. beneficjentów. Taka ilość została odnotowana w roku ubiegłym

 

– podsumowuje dyrektor Wójciak.

W przyszłości gdzie indziej będziemy zwracać się z wnioskami o dopłaty do materiału siewnego. Będą one obowiązywać, jak dotychczas, jednak ze względu na transformację agencji płatniczych, zadanie to przejmie ARiMR. Co za tym idzie prawdopodobnie rolnicy zyskają kolejne udogodnienie, bo wnioski o rekompensaty do materiału siewnego będą mogli składać w najbliższych im oddziałach ARiMR.

 

– Dopłaty do materiału siewnego to jest pomoc krajowa, jest decyzja, że to działanie zostanie przekazane do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a ona planuje umieścić to na poziomie biur powiatowych

 

– dodatkowo wyjaśnia Michał Wójciak

A w związku z tym, że do 25 czerwca zostało jeszcze kilka dni, nie pozostaje nic innego jak zachęcić rolników do złożenia wniosku o dopłaty z tytułu użytego materiału siewnego w kategorii elitarny i kwalifikowany.

 

reporter: Kalina Brzozowska
zdjęcia i montaż: Barbara Goliasz/ swiatrolnika.info

 

swiatrolnika.info 2023