Talk icon

Wywiady

15-01-2017

Autor: Świat Rolnika

ARiMR: planowane nabory wniosków na pierwszy kwartał 2017

ARiMR: planowane nabory wniosków na pierwszy kwartał 2017

O planowanych naborach wniosków na pierwszy kwartał 2017 roku w ramach PROW 2014-2020 opowiadają zastępca dyrektora Departamentu Działań Społecznych i Organizacji Producentów w ARiMR Tomasz Kułak oraz zastępca dyrektora Departamentu Oceny Projektów Inwestycyjnych w ARiMR Joanna Będkowska.

 

 

– W pierwszym kwartale 2017 roku planowane jest rozpoczęcie naboru w ramach podziałania "Restrukturyzacja małych gospodarstw". Wnioskodawcy, potencjalni beneficjenci złożą wnioski w oddziałach regionalnych ARiMR. W oddziałach regionalnych będzie prowadzona ocena tych wniosków agencja ma pół roku na wydanie decyzji w sprawie przyznania pomocy. W międzyczasie agencja opublikuję listy rankingowe tych wniosków – mówi zastępca dyrektora Departamentu Działań Społecznych i Organizacji Producentów w ARiMR Tomasz Kułak.

 

– W ciągu pół roku beneficjenci dowiedzą się o tym czy otrzymają te dofinansowanie na realizacje swoich inwestycji związanych z restrukturyzacją ich małych gospodarstw. Liczymy, że jak najwięcej wniosków będzie rozpatrzonych pozytywnie – dodaje Tomasz Kułak.

 

W 2017 roku, według harmonogramu zamieszczonego na stronie ARiMR, o wsparcie finansowane w ramach PROW 2014-2020 będzie można się ubiegać w ramach:

  • poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw" typ operacji "Restrukturyzacja małych gospodarstw";
  • poddziałania "Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi" typ operacji "Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa";
  • poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" typ operacji "Modernizacja gospodarstw rolnych" obszar a, b, c;
  • poddziałania "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" typ operacji "Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000";
  • poddziałania "Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich" typ operacji "Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej";
  • poddziałania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" typ operacji "Przetwórstwo i marketing produktów rolnych"; nabór – zakłady przetwórcze;
  • działania "Transfer wiedzy i działalność informacyjna";
  • poddziałania "Wsparcie korzystania z usług doradczych" typ operacji "Świadczenie kompleksowej porady dla rolnika" oraz typ operacji "Świadczenie kompleksowej porady dla właściciela lasu";
  • poddziałania "Wsparcie dla szkolenia doradców";
  • działania "Współpraca".

Wstępne terminy przyjmowania wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na rok 2017 mogą ulec zmianie  w wyniku przebiegu procesu legislacyjnego projektów aktów prawnych.

 

– Na pierwszy kwartał 2017 roku zaplanowano tzw. duży nabór na tzw. duże przetwórstwo w poddziłaniu "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój". W pierwszym kwartale wnioski o dofinansowanie, do kwoty maksymalnej 3 mln złotych, będą mogli składać przetwórcy – opowiada o jednym z planowanych naborów zastępca dyrektora Departamentu Oceny Projektów Inwestycyjnych w ARiMR Joanna Będkowska.

 

– Mamy zaplanowane wstępnie dwa nabory "duże", w pierwszym kwartale 2017 i w trzecim kwartale 2017 oraz dla rolników, domowników i małżonków rolników na drugi kwartał, czyli czerwiec 2017 – zaznacza Joanna Będkowska.

 

Reporter: Paweł Biczak

Zdjęcia i montaż: Barbara Goliasz/ swiatrolnika.info

Fot. swiatrolnika.info

swiatrolnika.info 2023