PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Opinie / Rolnictwo / WPR i Zielony Ład – jaka przyszłość czeka europejskie rolnictwo

WPR i Zielony Ład – jaka przyszłość czeka europejskie rolnictwo

Autor: Sebastian Wroniewski 2022-01-21 14:26:22
WPR

Organizacja Copa-Cogeca zorganizowała spotkanie on-line z dr Roelem Jongeneelem z holenderskiego WUR na temat skutków wprowadzenia Zielonego Ładu do WPR.

W spotkaniu wzięło udział ponad 300 osób związanych ze wszystkimi branżami europejskiego rolnictwa. Eksperci z WUR przeanalizowali różne scenariusze wprowadzenia do Wspólnej Polityki Rolnej tzw. „zielonej architektury”. Niestety, wyniki oparte na analizie na poziomie makroekonomicznym są dla rolników bardzo negatywne. Oczekuje się, że w produkcji roślinnej czeka nas obniżka plonów oraz ich jakości. W spotkaniu wzięło udział ponad 300 osób ze wszystkich sektorów europejskiego rolnictwa. Eksperci z WUR przeanalizowali różne scenariusze wprowadzenia tzw. „Zielonej Architektury” do Wspólnej Polityki Rolnej. Niestety wyniki oparte na analizie na poziomie makro są bardzo negatywne dla rolników. Zakłada się, że w produkcji roślinnej spotkamy się z obniżeniem plonu i jakości upraw.

Negatywne skutki WPR

Zdaniem ekspertów w jednym ze scenariuszy zakłada się spadek produkcji jabłek w Polsce o 50%, rzepaku o 18%, buraków cukrowych 23%, a chmielu 16%. Towarzyszyć temu będą skoki cen produktów rolnych. Rolnicy prawdopodobnie odczują negatywny wpływ WPR na swoje dochody i nie zmienią tego nawet niższe wydatki na nawozy i pestycydy.
Strategie „Od pola do stołu” oraz „Bioróżnorodności” wpłyną również na handel zagraniczny UE. Nastąpi wzrost importu do UE (m.in. kukurydza, rzepak), natomiast spadnie eksport (np. pszenica, oliwki wino). Europejscy rolnicy staną w obliczu niekorzystnej konkurencji z produkcją z krajów trzecich.

Jednocześnie zdaniem ekspertów WUR realizacji Zielonego Ładu będzie towarzyszyć rosnące zapotrzebowanie na kosztowne innowacje (np. biopreparaty, systemy zróżnicowane genetycznie, rolnictwo precyzyjne, nowe techniki hodowli roślin), które pomogą zminimalizować i przezwyciężyć negatywne skutki redukcji pestycydów i utraty składników odżywczych.

,,Analizy naukowe są bardzo niepokojące. Tym bardziej będziemy naciskać na Komisję Europejską, aby przedstawiła swoją wizję skutków wprowadzenia reformy Wspólnej Polityki Rolnej. Nie może być tak, że kolejne ośrodki akademickie przekazują alarmistyczne raporty, a Bruksela udaje, że nic się nie dzieje” – powiedział Marian Sikora Przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych. 

Produkcja zwierzęca

Eksperci zwracają uwagę, że przez WPR również w hodowli WPR 016zwierząt możemy spodziewać się wzrostu kosztów hodowli w związku z planami poprawy dobrostanu zwierząt i standardów ochrony środowiska. Problemem będzie również eksport do krajów trzecich. Jednocześnie nałożenie ograniczeń na transport zwierząt, mogłoby wpłynąć na specjalizację produkcji w różnych państwach członkowskich UE.

Zielony Ład doprowadzi do zmniejszenia produkcji (od 10 do 15%) oraz wzrostów cen żywności odzwierzęcej (wołowina +22%, wieprzowina + 40% i drób +17%). Wpłynie to również na handel zagraniczny w postaci spadku eksportu netto i wzrostu importu netto. Nie jest jasne, jak konsumenci będą się zachowywać i ewentualnie zmieniać swoje nawyki żywieniowe. Spadek dochodów będzie się znacznie różnić w zależności od regionu. Na przykład sytuacja producentów mleka na Mazowszu i Podlasiu nieco się pogorszy, ale ich koledzy w Holandii odczują nawet kilkudziesięcioprocentowy spadek zarobków.

,,Obecnie proponowane rozwiązania są niekorzystne dla przyszłości hodowli zwierząt w UE, a zachęty proponowane przez Komisje Europejską są niewystarczające. Pytanie ilu młodych rolników będzie chętnych do podejmowania produkcji rolniczej. Atrakcyjność sektora spadnie, a wręcz będzie odstraszać” – powiedział uczestnik spotkania Adam Drosio ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych oraz i Wice Przewodniczący Grupy Roboczej Zdrowie i Dobrostan Zwierząt Copa Cogeca.  

Czytaj też: Ardanowski: Zielony Ład to wyrok śmierci dla polskich rolników

fbzpr.org.pl/fot.pixabay