PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Opinie / Rolnictwo / Ustawa scaleniowa – Sejm uchwalił nowelę z poprawkami

Ustawa scaleniowa – Sejm uchwalił nowelę z poprawkami

Autor: Polska Agencja Prasowa 2021-12-02 16:30:48
Ustawa scaleniowa

Ustawa scaleniowa ma przyczynić się do likwidacji nadmiernego rozdrobnienia gruntów gospodarstw rolnych, poprawiając warunki ich gospodarowania.

Sejm znowelizował w czwartek ustawę o scalaniu gruntów wraz z poprawkami. Nowe przepisy mają przyczynić się do likwidacji nadmiernego rozdrobnienia gruntów gospodarstw rolnych, poprawiając warunki ich gospodarowania. Podczas II czytania projektu posłowie wnieśli pięć poprawek. Dwie zostały zgłoszone przez koło poselskie 2050, a trzy przez PiS. Akceptację zarówno sejmowej komisji rolnictwa, jak i Sejmu zyskały jedynie poprawki PiS dotyczące opłat za zajęcie pasa drogowego dla obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy scaleniowej

Sejm znowelizował w czwartek ustawę o scalaniu gruntów wraz z poprawkami. Za jej uchwaleniem głosowało 434 posłów, przeciw było 3. 

Podczas II czytania projektu posłowie wnieśli pięć poprawek. Dwie zostały zgłoszone przez koło poselskie 2050, a trzy przez PiS. Akceptację zarówno sejmowej komisji rolnictwa, jak i Sejmu zyskały jedynie poprawki PiS dotyczące opłat za zajęcie pasa drogowego dla obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej. Jak uzasadniali posłowie, brak takich przepisów skutkuje obniżeniem wpływów do kasy samorządów.

Ustawa scaleniowa – założeniafield g592b763a2 1280

Najważniejsze założenie procedowanej zmiany to usprawnienie postępowań scaleniowych i wymiany gruntów, m.in. przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej oraz wprowadzenie terminu dla wojewodów i sądów do rozpatrywania odwołań i skarg.

Jednym z nowych rozwiązań jest wprowadzenie możliwości wykorzystania środków komunikacji elektronicznej przy realizacji zadań związanych z przeprowadzaniem postępowań scaleniowych. Będzie to możliwe w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

W ustawie zrezygnowano z odczytywania postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego oraz decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów na zebraniach uczestników scalenia. Wprowadzony będzie obowiązek zamieszczania postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego oraz decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego organ, który wydał postanowienie lub decyzję.

Nowe przepisy wprowadzają również terminy dla wojewodów i sądów administracyjnych do rozpatrywania odwołań i skarg. W razie nierozpatrzenia skargi w terminie dwóch miesięcy, sądy administracyjne nie będą mogły uchylić zaskarżonej decyzji, a jedynie stwierdzić jej wydanie z naruszeniem prawa. Nowela zakłada również, że przedstawiciel gminy oraz sołtys wsi zostaną włączeni do komisji pełniącej funkcje doradcze przy opracowaniu projektu scalenia gruntów.

Teraz ustawa zostanie przekazana do dalszych prac w Senacie

Przeczytaj: Krzysztof Ciecióra: ustawa scaleniowa jest warunkiem rozwoju rolnictwa

PAP/fot.pixabay.com