PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Opinie / Rolnictwo / Unijny think-tank dla bioekonomii. Wzorem jest Rumunia

Unijny think-tank dla bioekonomii. Wzorem jest Rumunia

Autor: Marzena Deresz 2017-08-23 12:03:28
badania

Komisja Europejska zainicjowała pod koniec lipca działalność Centrum Wiedzy Bioekonomicznej w Brukseli. Centrum ma być naukowym hubem dla szeroko rozumianego rolnictwa i obszarów wiejskich państw członkowskich UE. Przedsiębiorcy rolni będą mogli korzystać z jego badawczego charakteru, a także dzielić się swoim doświadczeniem z innymi obywatelami Unii.

Komisja Europejska zainicjowała pod koniec lipca działalność Centrum Wiedzy Bioekonomicznej w Brukseli. Centrum ma być naukowym hubem dla szeroko rozumianego rolnictwa i obszarów wiejskich państw członkowskich UE. Przedsiębiorcy rolni będą mogli korzystać z jego badawczego charakteru, a także dzielić się swoim doświadczeniem z innymi obywatelami Unii.

Centrum ma gromadzić wiedzę naukową, dobre praktyki oraz ekspertyzy, które pomogą rozwijać niskoemisyjne gospodarstwa o zoptymalizowanej produkcji oraz efektywnej hodowli. Dodatkowo Centrum ma się wpisywać w dążenie do gospodarki o obiegu zamkniętym. Idea ta polega na wykorzystywaniu odpadów powstałych w cyklu życia produktów. Dzięki temu dochodzi do ograniczenia zużycia surowców, zmniejszenia ilości składowanych odpadów oraz zwiększenia produkcji z recyklingu.

Ważnym elementem rozwoju obszarów wiejskich jest energia. Dostrzega to również Komisja Europejska i dlatego Centrum ma się zajmować opracowywaniem nowych technologii oarz popularyzowaniem wiedzy na temat źródeł energii na wsiach. Bioekonomia zakłada, że energia powinna pochodzić z odnawialnych biologicznych źródeł, takich jak lasy, plony i zwierzęta.

Tylko w latach 2014-20 Komisja Europejska przekaże 2,7 miliarda euro na rozwój energetyki odnawialnej. Unijny komisarz ds. rolnictwa za wzór wykorzystania finansowania stawia Rumunię, gdzie na coraz większą skalę rozwijane jest korzystanie z biomasy. Biogaz powstaje tam m.in. dzięki odpadom z produkcji mleka. Pozwala to na osiągnięcie zerowej emisyjności niektórych rumuńskich gospodarstw rolnych. Kolejnym poziomem zaawansowania jest sprzedaż bioenergii i uruchamianie tym samym dodatkowych źródeł dochodu dla rolników.

Centrum Wiedzy Bioekonomicznej ma odgrywać także rolę konsultacyjną dla unijnych komisarzy. Opinia Centrum będzie brana pod uwagę przy corocznym przeglądzie unijnej polityki bioekonomicznej, a także przy ocenie poziomu implementacji pakietów klimatycznych i porozumienia paryskiego.

 

Michał Jerzy Kowalczuk/fot. pixabay.com


Autor: Polska Agencja Prasowa

Ciecióra: Rolnictwo zrównoważone zapewni niedrogą żywność


Autor: Polska Agencja Prasowa

Kołakowski: Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników to ułatwienie


Autor: Polska Agencja Prasowa

Premier: Obowiązkiem państwa jest bezpieczeństwo żywnościowe


BULT SMOGOWICZE