PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Opinie / Rolnictwo / Senat za ustawą przedłużającą PROW z poprawkami

Senat za ustawą przedłużającą PROW z poprawkami

Autor: Polska Agencja Prasowa 2021-12-17 08:30:35
PROW

Senat jednogłośnie poparł ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji w Polsce PROW na lata 2014–2020 z poprawkami.

Przedłuża ona realizację tego programu na lata 2021-2022 i wprowadza ułatwienia w zakresie m.in. budowy zbiorników wodnych. Wcześniej poprawkami zgłoszonymi przez senatora Ryszarda Bobera (klub KP) podczas obrad plenarnych Senatu zajmowała się komisja rolnictwa. Senatorowie poparli dwie z siedmiu poprawek. Wszystkie one dotyczyły lokalnych grup działania. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać po 5 miesiącach od ogłoszenia. Teraz ustawa trafi ponownie do Sejmu, który zdecyduje o wprowadzeniu poprawek do ustawy.

Przedłużenie PROW przyjęte z poprawkami

Akceptację uzyskała poprawka do ustawy przedłużającej PROW, która zakłada, że "jednym z warunków wyboru strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) jest wymóg, aby wszystkie gminy były członkami tylko jednej lokalnej grupy działania, która ubiega się o wybór LSR albo której LSR została wybrana". Druga – likwiduje błąd dotyczący odwoływania się w proponowanej regulacji do przepisu, który nie występuje w porządku prawnym. Ustawę z poprawkami poparło 98 senatorów. Nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał.

Jak wyjaśnił wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik podczas debaty w Sejmie, nowelizacja wynika z potrzeby przedłużenia realizacji PROW na lata 2021-2022; została ona przyjęta zdecydowaną większością głosów w Sejmie. Dodał, że ustawa zmienia przepisy kilku innych ustaw – m.in. ARiMR, Prawa budowlanego, o finansowaniu WPR czy ustawy Prawo wodne.

Nowe przepisy przewidują m.in. zmianę przepisów Prawa budowlanego, która liberalizuje przepisy dotyczące budowania zbiorników wodnych na terenach rolniczych. Obecnie funkcjonuje skomplikowana procedura uzyskiwania zgód na realizację prostych działań, które przeciwdziałają skutkom suszy na obszarach wiejskich. Zniechęcało to właścicieli gruntów rolnych do podejmowania działań.

Według nowych przepisów na gruntach rolnych będzie można zbudować staw lub zbiornik wodny bez pozwolenia na budowę, jeżeli nie będzie on większy niż 5 tys. m kw. i nie głębszy niż 3 m. W przepisach ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej uwzględniono możliwość otrzymywania wyprzedzającego finansowania przez szerszą grupę beneficjentów PROW 2014–2020. W zapisach ustawy Prawo wodne uwzględniono zaś możliwość współfinansowania kosztów wykonywania urządzeń wodnych innych niż urządzenia melioracji wodnych.

Szybko i przez internet

Po wejściu w życie nowej ustawy rolnicy zyskają PROW 01możliwość załatwienia spraw on-line w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Obecnie, mimo że wnioski składane są w formie elektronicznej za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej ARiMR, to wymiana korespondencji oraz doręczenia w dalszym ciągu odbywają się w formie papierowej.

Po zmianie, w przypadku gdy np. postępowanie administracyjne lub inne będzie rozpoczęte na podstawie wniosku złożonego drogą elektroniczną, możliwe będzie doręczanie pism, w tym obustronna wymiana korespondencji, za pomocą systemu teleinformatycznego ARiMR. Rozwiązanie to będzie dobrowolne.

Ułatwienie to dotyczyć będzie zarówno postępowań w postaci decyzji administracyjnej (np. postępowań w sprawie o przyznanie pomocy), jak i innych, np. w sprawie rozpatrzenia wniosku o płatność i wypłatę pomocy. Nowe rozwiązanie pozwoli przyśpieszyć doręczenia oraz wymianę korespondencji oraz obniżyć koszty obsługi.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać po 5 miesiącach od ogłoszenia. Teraz ustawa trafi ponownie do Sejmu, który zdecyduje o wprowadzeniu poprawek do ustawy.

Czytaj też: PROW – szczegółowy harmonogram przyjmowania wniosków

PAP/fot.pixabay


Autor: Polska Agencja Prasowa

PSL: Premier Morawiecki jest likwidatorem polskiego rolnictwa


Autor: Świat Rolnika

Szczepan Wójcik: NGO-sy próbują przeprowadzić w Polsce rewolucję obyczajową


Autor: Polska Agencja Prasowa

Morawiecki: Polska wieś w ostatnich latach doświadczyła wielu problemów


BULT SMOGOWICZE