PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Opinie / Rolnictwo / Sejm przeciw większości poprawek Senatu do ustawy przedłużającej PROW

Sejm przeciw większości poprawek Senatu do ustawy przedłużającej PROW

Autor: Polska Agencja Prasowa 2021-12-17 17:41:00
PROW

Sejm opowiedział się w piątek przeciw większości poprawek Senatu do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji PROW.

Ustawa dotycząca Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, przedłuża realizację tego programu na lata 2021-2022 i wprowadza ułatwienia w zakresie m.in. budowy zbiorników wodnych. Obecnie funkcjonuje skomplikowana procedura uzyskiwania zgód na realizację prostych działań, które przeciwdziałają skutkom suszy na obszarach wiejskich. Zniechęcało to właścicieli gruntów rolnych do podejmowania działań. Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać po pięciu miesiącach od ogłoszenia.

Sejm przeciw poprawkom do ustawy dot. PROW

Podczas piątkowych obrad Sejm zagłosował przeciw większości poprawek zaproponowanych przez Senat do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji PROW na lata 2014–2020.

Również Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi podczas porannych obrad zaopiniowała negatywnie większość zgłoszonych przez Senat poprawek. Uzyskały one również negatywną rekomendację rządu, który na komisji reprezentował wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Ryszard Bartosik.

Jak wyjaśnił wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik podczas sejmowych prac nad ustawą, nowelizacja wynika z potrzeby przedłużenia realizacji PROW na lata 2021-2022. Dodał, że ustawa zmienia przepisy kilku innych ustaw – m.in. ARiMR, Prawa budowlanego, o finansowaniu WPR czy ustawy Prawo wodne.

Nowe przepisy przewidują m.in. zmianę przepisów Prawa budowlanego, która liberalizuje przepisy dotyczące budowania zbiorników wodnych na terenach rolniczych. Obecnie funkcjonuje skomplikowana procedura uzyskiwania zgód na realizację prostych działań, które przeciwdziałają skutkom suszy na obszarach wiejskich. Zniechęcało to właścicieli gruntów rolnych do podejmowania działań.

Według nowych przepisów na gruntach rolnych będzie można zbudować staw lub zbiornik wodny bez pozwolenia na budowę, jeżeli nie będzie on większy niż 5000 m kw. i nie głębszy niż 3 m.

W przepisach ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej uwzględniono możliwość otrzymywania wyprzedzającego finansowania przez szerszą grupę beneficjentów PROW 2014–2020. W zapisach ustawy Prawo wodne uwzględniono zaś możliwość współfinansowania kosztów wykonywania urządzeń wodnych innych niż urządzenia melioracji wodnych.

Ustawa wprowadza ułatwienia dla rolników

Po wejściu w życie nowej ustawy dot. PROW PROW 01rolnicy zyskają możliwość załatwienia spraw on-line w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Obecnie – mimo że wnioski składane są w formie elektronicznej za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej ARiMR – wymiana korespondencji oraz doręczenia w dalszym ciągu odbywają się w formie papierowej.

Po zmianie, w przypadku gdy np. postępowanie administracyjne lub inne będzie rozpoczęte na podstawie wniosku złożonego drogą elektroniczną, możliwe będzie doręczanie pism – w tym obustronna wymiana korespondencji - za pomocą systemu teleinformatycznego ARiMR. Rozwiązanie to będzie dobrowolne.

Ułatwienie to dotyczyć będzie zarówno postępowań w postaci decyzji administracyjnej (np. postępowań w sprawie o przyznanie pomocy), jak i innych, np. w sprawie rozpatrzenia wniosku o płatność i wypłatę pomocy. Nowe rozwiązanie pozwoli przyśpieszyć doręczenia oraz wymianę korespondencji oraz obniżyć koszty obsługi.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać po pięciu miesiącach od ogłoszenia.

Teraz ustawa trafi ponownie do Sejmu, który zdecyduje o wprowadzeniu poprawek do ustawy.

Przypominamy, że do 29 grudnia w ARiMR można ubiegać się o wsparcie na inwestycje w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój w ramach dwóch naborów PROW.

Wnioski o przyznanie pomocy mogą składać: przetwórcy zajmujący się wytwarzaniem pasz bez GMO lub specjalizujący się w produkcji czy przetwarzaniu ziół; osoby zajmujące się rolniczym handlem detalicznym lub tzw. małym przetwórstwem; właściciele lasów prywatnych; rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez klęski żywiołowe lub ASF oraz gospodarze zainteresowani inwestowaniem w ochronę wód przed azotanami.

Czytaj też: Senat za ustawą przedłużającą PROW z poprawkami

 PAP/fot.pixabay