PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Opinie / Rolnictwo / Rolniczy handel detaliczny – projekt w konsultacjach społecznych

Rolniczy handel detaliczny – projekt w konsultacjach społecznych

Autor: Polska Agencja Prasowa 2021-07-29 10:14:10
Rolniczy handel detaliczny

Do konsultacji społecznych trafił projekt nowelizacji ustaw, które mają ułatwić rolnikom prowadzenie handlu detalicznego. Zakłada on m.in. podniesienie do 100 tys. zł kwoty przychodów zwolnionej z podatku dochodowego oraz możliwość sprzedawania produktów na cały kraju. Rolniczy handel detaliczny to działalność, w której szans upatrywali mali rolnicy. Do tej pory z udogodnień skorzystało niewielu rolników.

Czym jest rolniczy handel detaliczny?

Rolniczy handel detaliczny (RHD) jest specyficzną formą handlu detalicznego, funkcjonującą w Polsce od 2017r. i „dedykowaną” rolnikom. Podstawowym warunkiem prowadzenia tej działalności jest to, że żywność produkowana i wprowadzana na rynek musi pochodzić w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu danego podmiotu.

Projekt nowelizacji doprecyzowuje, że rolniczy handel detaliczny polega na produkcji żywności zawierającej co najmniej jeden składnik pochodzący w całości z własnej uprawy, hodowli lub chowu podmiotu działającego na rynku spożywczym.kredyty rolnicze ke 1

W ramach takiego handlu możliwa jest produkcja, w tym przetwórstwo żywności na małą skalę i jej zbywanie konsumentom finalnym (na terytorium całego kraju), a także lokalnym zakładom prowadzącym handel detaliczny z przeznaczaniem dla konsumenta finalnego, zlokalizowanym na ograniczonym obszarze kraju. Obecnie obszar ten, obejmuje województwo, w którym ma miejsce prowadzenie produkcji żywności w ramach RHD oraz powiaty lub miasta stanowiące siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujące z tym województwem. Projektowana zmiana rozszerza możliwość handlu na cały kraj.

Czytaj także: Kim naprawdę jest Janusz Wojciechowski?

Rolniczy handel detaliczny – co zmienia projekt?

Projekt ustawy zakłada, że "produkcja i zbywanie żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności i wpływać niekorzystnie na zdrowie publiczne". Podlega ona urzędowej kontroli w zakresie bezpieczeństwa żywności sprawowanej przez organy odpowiednio Państwowej Inspekcji Sanitarnej albo Inspekcji Weterynaryjnej, a także unijnym przepisom prawa żywnościowego.

Ponadto proponuje się zniesienie maksymalnych limitów żywności zbywanej w ramach RHD w odniesieniu do sprzedaży konsumentom finalnym i pozostawienie tych limitów wyłącznie w odniesieniu do dostaw do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego.

Efektem wprowadzonych zmian będzie możliwość prowadzenia dostaw żywności przez podmioty prowadzące rolniczy handel detaliczny do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego, takich jak np. sklepy, restauracje, stołówki - na terytorium całego kraju, a także możliwość nielimitowanej sprzedaży żywności konsumentom finalnym przez te podmioty.

W projekcie proponuje się wprowadzenie zmiany przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu podwyższenia z 40 tys. do 100 tys. zł kwoty przychodów ze sprzedaży produktów wytworzonych w ramach RDH wolnej od podatku dochodowego.

Podmioty prowadzące rolniczy handel detaliczny muszą być zarejestrowane; w zakresie produktów pochodzenia zwierzęcego zajmuje się tym Inspekcja Weterynaryjna, gdzie w rejestrze na 15 czerwca 2021 r. było zarejestrowanych 11 352 rolników. Producenci żywności pochodzenia niezwierzęcego zarejestrowani są przez Inspekcję Sanitarną, w rejestrze na koniec 2020 r. było 1524 podmiotów.

Konsultacje mają potrwać przez 10 dni.