PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Opinie / Rolnictwo / Rolniczy handel detaliczny wreszcie z jasną interpretacją?

Rolniczy handel detaliczny wreszcie z jasną interpretacją?

Autor: Mateusz Chrząszcz 2021-11-08 16:13:03
Rolniczy handel detaliczny

Rolniczy handel detaliczny był jednym z tematów Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych, który realizując wniosek zgłoszony podczas IX posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji, które odbyło się 12 października 2021 r. zwrócił się 28 października 2021 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka o wprowadzenie jasnej interpretacji przepisów dotyczących Rolniczego Handlu Detalicznego lub uzgodnienie z Ministrem Finansów stosownej zmiany przepisów o podatku dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej.

Zdaniem Krajowej Rady Izb Rolniczych konieczne jest wydanie jednoznacznej interpretacji dotyczącej rozgraniczenia działalności zaliczanej do działów specjalnych produkcji rolnej oraz działalności prowadzonej przez rolników w ramach RHD.

Nabór wniosków w ramach PROW

Już 30 listopada 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie nabór wniosków w ramach PROW - poddziałanie 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój.
Wielu rolników pozytywnie odnosi się do stworzenia możliwości dywersyfikacji zwiększenia przychodów rolników poprzez RHD a także zwiększenia limitu przychodów w ramach RHD. Jednak te działania nie były spójne z przepisami ustawy o podatku dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej.

Jako przykład ww. problemów można podać przypadek rolniczki, która składając wniosek zadeklarowała w ramach rolniczego handlu detalicznego sprzedaż ponad 100 szt. tuszek drobiowych, a ARiMR odmówiła płatności, ponieważ zgodnie z przepisami o podatku dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej - taka działalność w takim zakresie podlega opodatkowaniu.

Na stronach internetowych resortu rolnictwaRolniczy Handel Detaliczny 01 i podległych jednostek można znaleźć wiele informacji na temat prowadzenia RHD, jednak brakuje kompendium wiedzy praktycznej informującej o tym jak założyć i prowadzić krok po kroku tego typu działalność.

Rolniczy handel detaliczny – będą nowe limity

Określenie maksymalnych ilości żywności zbywanej przez rolników w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) jest celem projektowanego rozporządzenia ministra rolnictwa, które opublikowano na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Rozporządzenie to jest uzupełnieniem ustawy o rolniczym handlu detalicznym. Określa ono maksymalną ilości żywności zbywanej do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego w ramach RHD.

Projektowane rozporządzenie reguluje ponadto zakres i sposób dokumentowania zbywania tej żywności. Rolnik będzie musiał prowadzić i przechowywać dokumentację określającą datę i ilość zbywanej żywności.
W porównaniu z przepisami dotychczas obowiązującego rozporządzenia ministra rolnictwa z grudnia 2016 r. w tej sprawie, zmienione zostało brzmienie przepisów w taki sposób, aby maksymalne limity żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego odnosiły się wyłącznie "do dostaw do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego" (np. do sklepów), nie zaś, jak dotychczas, do ilości żywności zbywanej zarówno konsumentom finalnym (sprzedaż bezpośrednia), jak i do tych zakładów - informują autorzy projektu.

Czytaj również: Prezydent podpisał nowelę o grupach producentów rolnych

 

PAP/fot.pixabay