PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Opinie / Rolnictwo / Rolnictwo ekologiczne – producenci rolni przeciwko nowym podatkom

Rolnictwo ekologiczne – producenci rolni przeciwko nowym podatkom

Autor: Sebastian Wroniewski 2021-07-01 14:02:18
Rolnictwo ekologiczne

Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych wyraża sprzeciw wobec planów nałożenia opłaty w wysokości 1% wartości wprowadzanych do obrotu środków ochrony roślin, z przeznaczeniem jej na rolnictwo ekologiczne. Związkowcy zwracają się z apelem do ministra rolnictwa Grzegorza Pudy o wycofanie tego zapisu.

Rolnictwo ekologiczne i nowa opłata

Federacja Branżowych Związków Producentów Rolnych zwróciła się do ministra rolnictwa Grzegorza Pudy z pismem, w którym wyraziła przekonanie, że nałożenie opłaty na podmioty wprowadzające środki ochrony roślin do obrotu, z przeznaczeniem jej na rolnictwo ekologiczne, spowoduje wzrost ich ceny a finalnie koszty te poniosą rolnicy.

Uważamy, że rozwój rolnictwa ekologicznego jest potrzebny, ale nie może on jednak odbywać się kosztem rolnictwa konwencjonalnego. Dotowanie jednego sektora produkcji kosztem innego jest nie zgodne z zasadami uczciwej konkurencji, a wprowadzenie dodatkowych opłat przyczyni się do zmniejszenia dochodów gospodarstw, które ucierpiały w ostatnim czasie z powodu zawirowań rynkowych spowodowanych epidemią koronawirusa a w niedalekiej przyszłości będą musiały się zmierzyć z wyzwaniami strategii „Od pola do stołu”.

– powiedział Marian Sikora przewodniczący Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych.

Opłata środowiskowa – Producenci Roślin Zbożowych krytyczni

Rolnictwo ekologiczne – skutki zmian w ustawie

W Ocenach Skutków Regulacji, przesłanej do konsultacjiRolnictwo ekologiczne społecznych ustawie o rolnictwie ekologicznym, czytamy, że „postanowienia „Zielonego Ładu” w zakresie rozwoju rolnictwa ekologicznego oraz redukcji stosowania środków do produkcji ogólnie, wymagają przyjęcia rozwiązań zwiększających popyt na produkty ekologiczne oraz redukujących stosowanie środków do produkcji. Zdaniem autorów projektu, zwiększenie obciążeń związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin, z przeznaczeniem ich na rolnictwo ekologiczne, obniży ich wykorzystanie co dodatkowo ułatwi osiągnięcie celów tej strategii.

Zdaniem Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych stwierdzenie takie jest bezzasadne i nie poparte żadnymi wyliczeniami. Ponadto FBZPR podkreśla, że środki ochrony roślin przeznaczone są do ochrony przed organizmami szkodliwymi, a rolnicy stosują je w uzasadnionych i określonych przypadkach.

W obliczu wprowadzania w życie założeń Europejskiego Zielonego Ładu nakładanie dodatkowych opłat mających na celu poprawę sytuacji tylko gospodarstw ekologicznych kosztem pozostałych producentów rolnych z pewnością nie przyniesie korzyści.

– podsumował M. Sikora z FBZPR.

fbzpr.org.pl/fot.pixabay