PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Opinie / Rolnictwo / Retencja w rolnictwie – rozpoczęły się prace nad programem dla rolników

Retencja w rolnictwie – rozpoczęły się prace nad programem dla rolników

Autor: Sebastian Wroniewski 2022-01-21 13:00:25
Retencja w rolnictwie

Retencja w rolnictwie była tematem inauguracyjnego spotkania sekretarza stanu Lecha Kołakowskiego z ekspertami w sprawach dotyczących gospodarki wodnej.

Spotkanie to dopiero początek prac nad nowym programem retencji w rolnictwie i na obszarach wiejskich, który będzie przygotowywany w resorcie rolnictwa. W spotkaniu, wzięli udział przedstawiciele uczelni, instytutów badawczych, Polskiej Akademii Nauk i jednostek administracji publicznej, w gestii których znajduje się sprawa badania  zasobów wody.

Retencja w rolnictwie – będzie nowy program

Spotkanie było inauguracją prac nad programem, Retencja w rolnictwie spotkanie inauguracyjne 02który będzie przygotowywany w MRiRW. Tematem spotkania była retencja w rolnictwie.

,,Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom polskich rolników i mając na względzie występujące anomalie klimatyczne, musimy podjąć działania związane z programem retencji. Konieczne jest zatrzymanie wód opadowych i budowanie urządzeń, aby podnieść poziom wody w glebie do wymaganego dzisiaj w naszym państwie. Z racji występowania w naszym kraju suszy i stepiowienia gruntów to zadanie resort podejmuje jako bardzo pilne, aby zapewnić Polakom bezpieczeństwo żywnościowe, które jest naszą racją stanu” – podkreślił wiceminister Kołakowski.

Podczas spotkania poruszono m.in. tematykę melioracji wodnych, sytuacji spółek wodnych, dużych i małych zbiorników retencyjnych, poboru wód na cele rolnicze, Lokalnych Partnerstw ds. Wody oraz innych programów strategicznych dotyczących gospodarki wodnej w Polsce.

,,Najprawdopodobniej będzie potrzeba zmiany stanu prawnego i zabezpieczenia środków z budżetu państwa na realizację tych działań” – dodał wiceminister Kołakowski.

Program ma stanowić nowe spojrzenie na retencjonowanie wody w glebie i być jednym z działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego kraju.

Czytaj też: Retencja zamiast betonozy – jak rozwiązać problem miejskich podtopień?

MRiRW/fot.MRiRW


Autor: Polska Agencja Prasowa

PSL: Premier Morawiecki jest likwidatorem polskiego rolnictwa


Autor: Świat Rolnika

Szczepan Wójcik: NGO-sy próbują przeprowadzić w Polsce rewolucję obyczajową


Autor: Polska Agencja Prasowa

Morawiecki: Polska wieś w ostatnich latach doświadczyła wielu problemów


BULT SMOGOWICZE