PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Opinie / Rolnictwo / PROW 2007-2013. Podsumowanie

PROW 2007-2013. Podsumowanie

Autor: Świat Rolnika 2016-12-15 16:48:08
PROW 2007-2013. Podsumowanie

21. posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  odbyło się 14 grudnia. Przewodniczący posiedzeniu wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki podsumował 10 lat pracy Komitetu.

Na początku spotkania Ryszard Zarudzki podsumował 10 lat pracy KM PROW 2007-2013 oraz cały okres wdrażania PROW 2007-2013.

 

W ramach prac Komitet Monitorujący podjął 107 uchwał. Miały one istotny wpływ na skuteczne i prawidłowe wdrażanie Programu.

 

Ryszard Zarudzki poinformował, że przyjęte przez Komitet ostatnie sprawozdanie roczne, będące zarazem sprawozdaniem końcowym, zostało przyjęte przez KE 4 października 2016 roku. Ponadto, 2 grudnia, opublikowano decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2016/2113 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). W decyzji tej rozliczono także rachunek końcowy dla Polski. Wykonanie Programu rozliczone zostało na poziomie 99,89 proc. budżetu EFRROW.

 

Podczas posiedzenia Komitetu zaprezentowano wyniki oceny ex-post Programu, która podsumowuje wyniki interwencji w czterech kluczowych obszarach związanych z wdrażaniem Programu.

 

Na zakończenie obrad Komitetu Monitorującego wiceminister rolnictwa Ryszard Zarudzki wręczył członkom KM PROW 2007-2013 podziękowania za zaangażowanie i współpracę z MRiRW w ramach prac Komitetu. To dzięki nim wdrażanie PROW 2007-2013 zakończyło się sukcesem.

 

W posiedzeniu brali udział zaproszeni goście – przedstawiciele instytucji zaangażowanych we wdrożenie PROW 2007-2013 między innymi Centrum Doradztwa Rolniczego i wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego oraz członkowie Grupy Zarządzającej Ewaluacją PROW 2014-2020.

 

Spotkanie rejestrowano. Relacja będzie upubliczniona.

 

Raporty z ewaluacji ex-post są dostępne pod adresem: link

 

minrol.gov.pl/AZK/Fot. minrol.gov.pl