PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Opinie / Rolnictwo / Projekt nowelizacji ustaw w sprawie PROW skierowany do II czytania

Projekt nowelizacji ustaw w sprawie PROW skierowany do II czytania

Autor: Polska Agencja Prasowa 2021-11-30 13:53:19
PROW

Sejmowa komisja rolnictwa nie wniosła merytorycznych poprawek do projektu noweli ustaw dot. PROW i skierowała go do II czytania.

Przedłuża on realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 i wprowadza ułatwienia ws. m.in. budowy zbiorników wodnych. Podczas pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji PROW na lata 2014-2020 na wtorkowym posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa, projekt został zmieniony o poprawki Biura Legislacyjnego, które mają charakter doprecyzowujący. Według nowych przepisów, na gruntach rolnych będzie można zbudować staw lub zbiornik wodny bez pozwolenia na budowę, jeżeli nie będzie on większy niż 5 tys. m kw. i nie głębszy niż 3 m.

Projekt wiąże się z przedłużeniem realizacji PROW

Zgodnie z unijnymi przepisami, program ten zostanie przedłużony na lata 2021–2022. Wprowadzono także usprawnienia dotyczące realizacji PROW 2014–2020 oraz załatwiania spraw przez rolników w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

,,Projekt ustawy wiąże się z przedłużeniem realizacji PROW 2014-2020 na rok 2021–2022, do dnia 31 grudnia 2022 r." – mówił wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik.

Dodał, że konieczne jest jak najszybsze wprowadzenie zmian, by rolnicy mogli otrzymać pieniądze.

Projekt przewiduje m.in. zmianę przepisów Prawa budowlanego, która liberalizuje przepisy dotyczące budowania zbiorników wodnych na terenach rolniczych. Jak informują autorzy projektu, do tej pory funkcjonowała skomplikowana procedura uzyskiwania zgód na realizację prostych działań, które przeciwdziałają skutkom suszy na obszarach wiejskich. Zniechęcało to właścicieli gruntów rolnych do podejmowania działań.

Bartosik podkreślił, że zmiany zaproponowane w projekcie mają ułatwić realizację działań w ramach PROW 2014-2020. Realizacja przedłużonego PROW przewidziana jest do 2025 r.

Zmiany mają ułatwić działania w ramach PROW

Według nowych przepisów, PROWna gruntach rolnych będzie można zbudować staw lub zbiornik wodny bez pozwolenia na budowę, jeżeli nie będzie on większy niż 5 tys. m kw. i nie głębszy niż 3 m.

W przepisach ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej uwzględniono możliwość otrzymywania wyprzedzającego finansowania przez szerszą grupę beneficjentów PROW 2014–2020. W zapisach ustawy Prawo wodne uwzględniono zaś możliwość współfinansowania kosztów wykonywania urządzeń wodnych innych niż urządzenia melioracji wodnych.

Po wejściu w życie nowej ustawy rolnicy zyskają możliwość załatwienia spraw on-line w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Obecnie, mimo że wnioski składane są w formie elektronicznej, za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej ARiMR, to wymiana korespondencji oraz doręczenia w dalszym ciągu odbywają się w formie papierowej.

Po zmianie, w przypadku gdy np. postępowanie administracyjne lub inne będzie rozpoczęte na podstawie wniosku złożonego drogą elektroniczną, możliwe będzie doręczanie pism, w tym obustronna wymiana korespondencji, za pomocą systemu teleinformatycznego ARiMR. Rozwiązanie to będzie dobrowolne.

Ułatwienie to dotyczyć będzie zarówno postępowań w postaci decyzji administracyjnej (np. postępowań w sprawie o przyznanie pomocy), jak i innych, np. w sprawie rozpatrzenia wniosku o płatność i wypłatę pomocy. Nowe rozwiązanie pozwoli przyśpieszyć doręczenia oraz wymianę korespondencji oraz obniżyć koszty obsługi.

Pozytywne opinia polityków o zmianach

Zdaniem Krzysztofa Ardanowskiego (PiS) budowa zbiorników wodnych bez pozwolenia to bardzo dobre rozwiązanie, które przyspieszy "kolejny krok w zakresie retencji wodnej". Były minister chwalił także inne rozwiązania zawarte w projekcie, m.in. elektroniczny obieg dokumentów w ARiMR.

Piotr Borys (KO) pozytywnie ocenił proponowane zmiany, wskazując, że projekt był szeroko konsultowany. Poseł dopytywał jednak, skąd będą pochodziły pieniądze na realizację tego programu, gdyż środki z funduszu odbudowy zostały przez KE zamrożone dla Polski. Natomiast Dorota Niedziela (KO) pytała o zawansowanie realizacji PROW 2014-2020.

Bartosik odpowiadając na pytania poinformował, że środki pochodzą z funduszu odbudowy, ale te pieniądze nie wchodzą w KPO. Chodzi o kwotę 4,5 mld zł. Zapewnił, że "będą one dla nas dostępne", bo są to środki z PROW. Wyjaśnił, że 66 proc. wniosków zostało już zakontraktowanych.

,,Nie oceniamy, że są jakiekolwiek opóźnienia w realizacji PROW" – stwierdził wiceminister.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać po 5 miesiącach od ogłoszenia.

Czytaj też: PROW: Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustaw

PAP/fot.pixabay