PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Opinie / Rolnictwo / O walce z ASF w ministerstwie rolnictwa

O walce z ASF w ministerstwie rolnictwa

Autor: Kalina Brzozowska 2017-08-18 09:55:18
asf1808

W MRiRW omówiono aktualną sytuację epizootyczną dotyczącą występowania ASF w kraju i państwach ościennych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na Ukrainie, Białorusi i w Czechach. 

W ministerstwie rolnictwa odbyło się po raz dziesiąty posiedzenie Międzyresortowego Zespołu do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń, powszechnie znany jako ASF.Omówiono aktualną sytuację epizootyczną dotyczącą występowania ASF w kraju i państwach ościennych, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na Ukrainie, Białorusi i w Czechach.

 

Podczas spotkania zostały przedstawione działania legislacyjne podjęte w związku z ASF. Najważniejszy w tym zakresie akt prawny to podpisana 2 sierpnia przez prezydenta RP ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Ustawa oczekuje na publikację, która najpóźniej nastąpi 22 sierpnia i wejdzie w życie 14 dni od ogłoszenia. Wprowadzane ustawą zmiany dotyczą w szczególności usprawnienia wykonywania odstrzału sanitarnego dzików na obszarach zagrożonych ASF, możliwości wydania w sytuacjach wyjątkowych przy zwalczaniu choroby zakaźnej zwierząt, przez powiatowego lekarza weterynarii lub wojewodę zakazu utrzymywania, chowu lub hodowli zwierząt z gatunków wrażliwych. Precyzują także obowiązki dotyczące wykładania mat dezynfekcyjnych, które będą musiały być utrzymywane w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego.

 

Z kolei Główny Lekarz Weterynarii poinformował, że 2710  gospodarstw, w których utrzymywane jest ok. 35,2 tys. świń nie będzie w stanie spełnić wymagań bioasekuracji, zawartych w trzeciej edycji Programu biosaekruacji, która weszła w życie 15 lipca 2017 roku. Posiadacze tych świń złożyli do powiatowego lekarza weterynarii stosowne oświadczenia. Świnie muszą zostać poddane ubojowi lub zabiciu po przeprowadzeniu kontroli powiatowego lekarza weterynarii, a ich właściciele będą mogli skorzystać z programu rekompensat z tytułu zaprzestania dalszej produkcji. Najwięcej oświadczeń złożono w woj. lubelskim – 1351 na liczbę 17 701 świń. W woj. mazowieckim – 447 oświadczeń na 6 663 świń i w województwie podlaskim – 912 oświadczeń na 10 827 świń.


 

Jak dotąd w Estonii odnotowano 26 ognisk ASF, w tym 2 w tym roku oraz 2278 przypadków ASF u dzików, w tym 426 w tym roku. Na Łotwie 49 ognisk, w tym 4 w br. i 2333 przypadki u dzików, w tym 567 w bieżącym roku. Na Litwie 57 ognisk, w tym 19 w br. i 946 przypadków u dzików, w tym 487 w 2017 roku. Ukraina przekazała informację o 81 ogniskach, w tym 7 w tym roku oraz 120 przypadków u dzików, w tym 9 w tym sezonie. ASF pojawił się również w Rumunii, gdzie zidentyfikowano 2 ogniska ASF. Natomiast w Czechach wystąpiło 90 przypadków ASF u dzików.

 

minrol.gov.pl/KB/fot.pixaby.com


Autor: Polska Agencja Prasowa

Ciecióra: Rolnictwo zrównoważone zapewni niedrogą żywność


Autor: Polska Agencja Prasowa

Kołakowski: Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników to ułatwienie


Autor: Polska Agencja Prasowa

Premier: Obowiązkiem państwa jest bezpieczeństwo żywnościowe


BULT SMOGOWICZE