PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Opinie / Rolnictwo / Nowe rynki zbytu na polskie jabłka, czyli sposób na białoruskie embargo

Nowe rynki zbytu na polskie jabłka, czyli sposób na białoruskie embargo

Autor: Tomasz Racki 2022-01-19 10:52:52
polskie jabłka

Polskie jabłka potrzebują nowych kierunków potencjalnego eksportu. W tej sprawie w MRiRW odbyło się spotkanie organizowane przez v-ce ministra Norberta Kaczmarczyka.

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się spotkanie na temat otwarcia alternatywnych, wobec białoruskiego, rynków zbytu na polskie jabłka. Z ramienia polskiego Rządu, w spotkaniu udział wziął pełnomocnik rządu ds. przetwórstwa i rozwoju rynków rolnych, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Norbert Kaczmarczyk.

Szansa dla polskiego sadownictwa

W posiedzeniu uczestniczyli również przedstawiciele MRiRW oraz Pani Agnieszka Sahajdak – Dyrektor Biura Nadzoru Fitosanitarnego i Współpracy Międzynarodowej Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
Rynki zagraniczne reprezentowali:polskie jablka norbert kaczmarczyk 2

• Hon. Neema Lugangira – członek parlamentu Tanzanii z partii rządzącej, założycielka Fundacji Agri Thamani – największej fundacji walczącej z głodem w Afryce
• Okechukwu Nwafor oraz Muyiwa Ishola z Nigerii
• Jan Bochniak z Zagranicznego Biura Handlowego w Casablance Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIIH) – Maroko
• Tomasz Sańpruch – Prezes Fundacji World Business Bridge
• Agnieszka Dziedzic – przedstawicielka kupców z krajów nordyckich, Czech i Niemiec

Organizacje producenckie reprezentowane były przez: Związek Sadowników RP, Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw UNIA OWOCOWA, LubApple, Appolonia oraz Gospodarstwo Sadownicze Andrzej Wlazeł.

„Zdaję sobie sprawę z powagi sytuacji. Z uwagi na pełnioną funkcję moim obowiązkiem jest, wobec wprowadzonego przez Białoruś embarga, pomóc w poszukiwaniu nowych rynków zbytu na polskie jabłka. Jestem wielkim optymistą przed rozmowami w ramach tego spotkania, niemniej zdaje sobie sprawę, że nie zakończy się ono konkretnymi deklaracjami. W mojej ocenie ważne jest aby z punktu widzenia bezpieczeństwa oprócz rozpoczęcia podpisywania bezpośrednich kontraktów na szczeblu biznesowym zainteresowanych podmiotów równolegle dochodziło do podpisywania obustronnych umów na poziomie rządowym między władzami poszczególnych państw” – zaznaczył wiceminister Norbert Kaczmarczyk.

Polskie jabłka, a wymagania afrykańskich konsumentów

Przedstawiciele rynków zagranicznych scharakteryzowali wymagania rynków afrykańskich. Wskazali na dwie bardzo istotne kwestie, tj. na konieczność posiadania kontaktu z lokalnym zaufanym importerem oraz na konieczność zdobycia pozwolenia importowego w odpowiednim urzędzie nigeryjskim. Zarówno Hon. Neema Lungangira, jak i Pan Okechukwu Nwafor podkreślili, że jabłko w Afryce jest produktem ekskluzywnym, sprzedawanym w supermarketach i miejscach handlu produktami dla klasy średniej i wyższej.

Podczas żywej dyskusji, ze strony organizacji producenckich, padła propozycja, aby w pierwszej kolejności przeprowadzić akcje promocyjne polskich jabłek na miejscu u zainteresowanych kontrahentów, w celu zapoznania ich z walorami smakowymi. Zwrócono również uwagę, że warto by było również ruszyć z akcją tzw. przesyłek promocyjnych, jednak są one drogie i obarczone sporym ryzykiem zatrzymania ich na granicy danego państwa.
Następnie Prezes WBB po krótce opisał rolę fundacji w obsłudze polskich przedsiębiorców na rynkach zagranicznych. Wskazywał również na szczegółowe uwarunkowania rynku nigeryjskiego czy tanzańskiego, gdzie bardzo ważne są lokalne kontakty. W swojej wypowiedzi zwrócił również uwagę na bardzo istotną rolę jaką odgrywają władze państwowe np. Ministerstwo przy podnoszeniu bezpieczeństwa transakcji handlowych. Często niezbędne są kontakty pozyskane podczas rozmów na wysokim szczeblu w celu rozwiązania ewentualnych problemów.

Pani Agnieszka Dziedzic opowiedziała o możliwościach eksportowych na wybranych rynkach europejskich i jej roli w pomocy przy uruchamianiu kontaktów i w trakcie samej transakcji. W jej ocenie najbardziej perspektywiczny obecnie wydaje się rynek skandynawski.

Pan Hubert Woźniak (Unia Owocowa), zauważył, że zaprezentowane na spotkaniu rynki są trafnie dobrane i perspektywiczne, jednak zwrócił uwagę na obecnie niekorzystną wobec takiego eksportu strukturę odmianową jabłek. Wiele odmian, które były kierowane na rynek wschodni nie będzie odpowiednia na tamte rynki. W jego ocenie bardziej trafnym byłoby kierowanie na nowe rynki przetworów z jabłek.

Podsumowując spotkanie pani Dorota Beta - przedstawicielka Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi zobowiązała się do koordynowania wszelkich kontaktów pomiędzy uczestnikami spotkania w ramach wymiany informacji i danych oraz poinformowała, że kolejne spotkanie tej grupy odbędzie się pod koniec lutego br.

Czytaj także: Jak wybrać dobre polskie jabłka od właściwego dostawcy

MRiRW/fot. MRiRW


Jan Krzysztof Ardanowski: Rolnicy oczekują stabilnych i wysokich cen zbóż

Autor: Oliver Pochwat 2022-06-30 13:00:00

Szczepan Wójcik: Jesteśmy w czołówce państw z blokowanymi inwestycjami

Autor: Świat Rolnika 2022-06-30 11:00:00

Duda: Bezpieczeństwo żywnościowe jednym z tematów szczytu NATO

Autor: Sebastian Wroniewski 2022-06-29 18:30:00

BULT SMOGOWICZE