PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Opinie / Rolnictwo / Lasy – posiedzenie grupy roboczej w ramach Copa-Cogeca

Lasy – posiedzenie grupy roboczej w ramach Copa-Cogeca

Autor: Sebastian Wroniewski 2021-09-20 20:00:01
Lasy

7 września 2021 roku odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Lasy” Copa-Cogeca poświęcone proponowanej przez Komisję Europejską Strategii rozwoju leśnictwa w UE w kontekście jego roli w realizacji założeń Zielonego Ładu. Polskę podczas spotkania reprezentował ekspert Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych Władysław Pędziwiatr Prezes Polskiego Związku Zrzeszeń Leśnych.

Lasy – jakie obszary obejmie unijna strategia rozwoju?

Strategia rozwoju leśnictwa w UE obejmuje następujące obszary:

  • ekonomiczno-społeczne funkcje lasów (bazując na bio-ekonomii)
  • działania ekosystemowe
  • wsparcie finansowe
  • taksonometria (monitorowanie).

Komisja Europejska rozważa opracowanie, na wzór WPR Planu Strategicznego obejmującego lasy. Wystąpienie przedstawiciela Komisji Europejskiej było nacechowane ogólnikami. Nie zaprezentowano żadnych, nowych rozwiązań, w porównaniu powszechnie znanymi założeniami Zielonego Ładu (zwiększenie lesistości, zwiększeniu powierzchni lasów chronionych, koncentrowanie się na zwiększeniu bioróżnorodności) co ograniczy możliwości pozyskania drewna oraz bardzo negatywnie wpłynie na gospodarki krajów członkowskich.

Czytaj też: WPR idzie na zderzenie z aktualnymi realiami rynkowymi

Lasy – KE nie wsłuchuje się w głosy prywatnych właścicieli, a konsultacje wydają się być pozorowane

Działania KE cechuje brak wsłuchiwania się w propozycjeLasy 0302 zgłaszane przez środowisko prywatnych właścicieli posiadających lasy. Konsultacje wydają się być pozorowane, a ich stan najlepiej obrazują wypowiedzi uczestników spotkania, którzy zwrócili uwagę, na krótkowzroczność planów KE, brak różnicy między starą wersją a obecną strategią oraz brak realnego planu finansowego. Ponadto strategia zawiera wiele ogólnych, życzeniowych zapisów, a konieczne są precyzyjne zapisy.

Uczestnicy spotkania wyrazili rozczarowanie informacjami uzyskanymi podczas spotkania. Szansę, na poprawę sytuacji widzą w działaniach rządów państw członkowskich, najlepiej podjętych na poziomie Rady Europejskiej, gdyż działania DG Agri, DG Envi, DG Clima oraz Komitetu Regionów, będących autorami strategii, stanowią dla organizacji społecznych barierę nie do pokonania.

Lasy w UE – zgodnie z definicją powyżej – rozciągają się na 158 milionów hektarów (5 procent powierzchni leśnej na świecie). Ogółem zajmują 37,7 procenta powierzchni UE, zaś w sześciu państwach członkowskich o największych obszarach leśnych (Szwecja, Finlandia, Hiszpania, Francja, Niemcy i Polska) znajdują się dwie trzecie unijnych obszarów leśnych . Na poziomie poszczególnych państw występują duże różnice w wielkości obszarów leśnych: Finlandia, Szwecja i Słowenia są pokryte lasami w prawie 60 procent, podczas gdy w Holandii i Wielkiej Brytanii zajmują one tylko 8,9 procenta powierzchni.

Co więcej, w przeciwieństwie do wielu obszarów na świecie, w których wylesienie pozostaje poważnym problemem, w Unii powierzchnia lasów zwiększa się: w latach 1990-2010 powierzchnia lasów zwiększyła się o blisko 11 milionów hektarów, zwłaszcza dzięki naturalnemu rozrastaniu się, ale także zalesianiu.

fbzpr.org.pl/fot.Pixabay


Autor: Sebastian Wroniewski

Ardanowski: Zielony Ład należy natychmiast zawiesić


Autor: Oliver Pochwat

Jarosław Sachajko: Konopia to jedna z najbardziej opłacalnych roślin


Autor: Świat Rolnika

Szczepan Wójcik: Wzmocnienie produkcji rolnej to sposób na wyjście z kryzysu


BULT SMOGOWICZE