PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Opinie / Rolnictwo / KOWR i Wody Polskie łączą siły w sprawie mienia Skarbu Państwa

KOWR i Wody Polskie łączą siły w sprawie mienia Skarbu Państwa

Autor: Sebastian Wroniewski 2021-10-20 16:02:27
KOWR

W siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Wojciech Kędzia, Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR i Robert Chciuk, Zastępca Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podpisali porozumienie zakładające współpracę dotyczącą uporządkowania mienia Skarbu Państwa.

KOWR zawarło porozumienie z Wodami Polskimi

W ramach wspólnych działań KOWR oraz Wody Polskie ustalą, które z nieruchomości i składniki mienia wchodzące w skład Zasobu Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa należy uznać za związane z gospodarką wodną bądź za służące do realizacji zadań PGW Wody Polskie określonych w przepisach ustawy Prawo wodne.

Ponadto strony porozumienia rozpoznają stan prawny nieruchomości i składników majątkowych wchodzących w skład Zasobu, co do których istnieją przesłanki do uznania za związane z gospodarką wodną, uporządkują właściwości do reprezentowania Skarbu Państwa oraz wykonywania praw właścicielskich Skarbu Państwa zgodnie z ustawową właściwością.

Czytaj też: Wody Polskie: Opracowaliśmy plan przeciwdziałania skutkom suszy 

Współpraca z innymi podmiotami

Zakłada się, że bieżącą współpracę służącą KOWR Wody Polskie porozumienie realizacji porozumienia prowadzić będą oddziały terenowe KOWR i regionalne zarządy gospodarki wodnej Wód Polskich.

To nie jedyna współpraca Wód Polskich z innymi instytucjami. W zeszłym roku w siedzibie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie odbyło się spotkanie Zarządu KRIR z Prezesem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysławem Dacą. Tematem rozmów była bieżąca sytuacja gospodarowania wodą, a szczególnie przeciwdziałanie skutkom suszy, przy pomocy retencji korytowej.

kowr.gov.pl/fot.KOWR


Jan Krzysztof Ardanowski: Rolnicy oczekują stabilnych i wysokich cen zbóż

Autor: Oliver Pochwat 2022-06-30 13:00:00

Szczepan Wójcik: Jesteśmy w czołówce państw z blokowanymi inwestycjami

Autor: Świat Rolnika 2022-06-30 11:00:00

Duda: Bezpieczeństwo żywnościowe jednym z tematów szczytu NATO

Autor: Sebastian Wroniewski 2022-06-29 18:30:00

BULT SMOGOWICZE