PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Opinie / Rolnictwo / Henryk Kowalczyk wziął udział w debacie Agenda 2022 – “Rolnictwo przyszłości”

Henryk Kowalczyk wziął udział w debacie Agenda 2022 – “Rolnictwo przyszłości”

Autor: Michał Rybka 2022-01-25 08:30:00
Henryk Kowalczyk

Henryk Kowalczyk uczestniczył w debacie Climate Positive – Agenda 2022 “Rolnictwo przyszłości”, organizowanej przez misję ONZ UN Global Compact Network Polska.

Debata przeprowadzona 21 stycznia br. skupiła się głównie na kluczowych obszarach i warunkach dla rozwoju zrównoważonego rolnictwa, które wpływają na efektywne, a jednocześnie przyjazne dla środowiska wykorzystywanie zasobów. Efektywne i ekologiczne rozwiązania są kluczem w realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, zarówno w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, przeciwdziałania zmianom klimatu, odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji oraz wzrostu gospodarczego.

Komisarz Wojciechowski wierzy w powodzenie Zielonego Ładu

Do uczestnictwa w debacie zaproszono Komisarza ds. Rolnictwa UE, Janusza Wojciechowskiego oraz przedstawicieli przedsiębiorstw zajmujących się innowacyjnymi rozwiązaniami dla sektora rolno-spożywczego (Grupę Żywiec, BASF, Bank Ochrony Środowiska, Pekao S.A, Agro BNP Paribas).henrykkowalczyk2 25.01

Komisarz Wojciechowski swoje przemówienie oparł na Wspólnej Polityce Rolnej. Jego zdaniem Europa znalazła się w ważnym momencie, gdyż najnowsza WPR przynosi ze sobą największe zmiany od 30 lat. Zdaniem Komisarza Wojciechowskiego WPR ma za cel uczynić rolnictwo bardziej przyjaznym zarówno dla środowiska, jak i dla rolników. Ponadto Komisarz twierdzi, że Polska ma duże szanse, aby zrealizować cele Europejskiego Zielonego Ładu w sposób, który wzmocni sektor rolny.

Henryk Kowalczyk: Bezpieczeństwo żywnościowe to priorytet

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk przedstawił założenia projektu polskiego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, wspierającego w sposób zrównoważony rozwój polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich.

“Wyzwania są duże, w tym przede wszystkim określenie, w jaki sposób realizować te założenia, nie zapominając o podstawowym celu rolnictwa, jakim jest bezpieczeństwo żywnościowe” − podkreślił szef resortu rolnictwa.

Uczestnicy debaty wzięli na tapet WPR i rozmawiali o niej jako o pakiecie zachęt do podejmowania określonych typów działań, które wspierają zrównoważone praktyki rolnicze. Wicepremier zwrócił uwagę, że w Planie Strategicznym przewidziano środki na działania edukacyjne i konieczne jest uświadamianie rolników o możliwościach i instrumentach dostępnych w ramach WPR, wskazując na rolę instytucji płatniczych i państwowego systemu doradztwa rolniczego. Podkreślił, że realizacja celów środowiskowych jest uzależniona od współpracy rolników, którzy muszą mieć wiedzę na ten temat.

“Dla Polski, która w porównaniu do innych krajów ma znacznie bliżej do realizacji celów środowiskowych i klimatycznych, może być to szansą w konkurencji wewnątrz europejskiej, żeby ten potencjał dobrze wykorzystywać” – stwierdził wicepremier.

Ostatnia część spotkania była poświęcona kwestii finansowań innowacji w rolnictwie. Przedstawiciele sektora bankowego ocenili, że w sektorze bankowym i w przedsiębiorstwach istnieje duży potencjał finansowania nowoczesnych projektów rolniczych. Zwrócili uwagę na problem braku odpowiednich zabezpieczeń kredytów rolniczych.

“Pragnę wyjaśnić i uspokoić, że właśnie w Sejmie jest procedowana ustawa, która wprowadza oczekiwane rozwiązania w tym zakresie” – podsumował wicepremier Henryk Kowalczyk.

Czytaj także: Henryk Kowalczyk w Senacie o zagrożeniach związanych z Zielonym Ładem

źródła:gov.pl/fot.gov.pl


Autor: Oliver Pochwat

Janusz Piechociński: Zamiast świnki, kurki, krówki będziemy mieli GMO?


Autor: Polska Agencja Prasowa

Ardanowski: Przez wojnę w produkcji żywności pojawia się wielka wyrwa


Autor: Polska Agencja Prasowa

Wojciechowski: Ukraina powinna miesięcznie eksportować 5 mln ton zboża


BULT SMOGOWICZE