PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Opinie / Rolnictwo / Henryk Kowalczyk spotkał się z Zarządem Krajowej Rady Izb Rolniczych

Henryk Kowalczyk spotkał się z Zarządem Krajowej Rady Izb Rolniczych

Autor: Emilia Gromczak 2021-11-26 09:31:26
Henryk Kowalczyk

Wicepremier Henryk Kowalczyk spotkał się dziś z Zarządem Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Prezesami Wojewódzkich Izb Rolniczych.

Na spotkaniu z szefem resortu rolnictwa obecni byli Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Prezesi Wojewódzkich Izb Rolniczych. Rozmawiano o bieżących problemach w rolnictwie, które sformułowała KRIR. Najpierw dyskusja rozpoczęła się od kwestii zintensyfikowania działań dotyczących skutecznego zwalczania ASF. Minister rolnictwa zapewniał, że rząd wprowadzi dopłaty związane z dobrostanem zwierząt. 

Walka z ASF i emerytury rolnicze

Podczas spotkania wicepremiera z Zarządem KRIR i prezesami WIR poruszono kwestię zintensyfikowania działań dotyczących skutecznego zwalczania ASF na terytorium naszego kraju. Przedstawiciele samorządu mówili o potrzebie wprowadzenia dopłat do macior.

„Wprowadzimy zwiększone dopłaty związane z dobrostanem zwierząt” – odpowiedział Henryk Kowalczyk na postulat przedstawicieli rolników.
 
Rozmawiano również o zmianie przepisów o ubezpieczeniu rolników w zakresie nabycia prawa do emerytury rolniczej bez konieczności przekazania następcy gospodarstwa rolnego oraz o ubezpieczeniach upraw i zwierząt gospodarskich. Co do pierwszej kwestii, Henryk Kowalczyk podkreślił, że trwają pracę nad założeniami do nowelizacji ustawy. 
 

„Przygotowujemy założenia do nowelizacji tej ustawy" – poinformował szef resortu rolnictwa. Pozostawienie rolnikom przechodzącym na emeryturę gospodarstwa, nie może byćHenryk Kowalczyk spotkanie czynnikiem hamującym wymianę pokoleniową„– zwrócił uwagę wicepremier.

W kwestii ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich minister rolnictwa przedstawił koncepcję wykupienia przez KRUS udziałów w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych Pocztowy należącym do Poczty Polskiej. Będzie miało to na w celu zapewnienia rolnikom możliwości ubezpieczania się od wszystkich rodzajów ryzyka.

Henryk Kowalczyk o II filarze WPR

Minister ustosunkował się również kwestii dofinansowania II filaru WPR i wysokich cen nawozów

„W resorcie trwają prace nad rozwiązaniami umożliwiającymi maksymalne dofinansowanie tego filara. Natomiast wysokie ceny nawozów wynikają z wysokich cen gazu, które mają wpływ na finalną cenę tych środków do produkcji rolniczej" – podkreślił Henryk Kowalczyk.

Dyskutowano również o dochodowości rolniczej, zapewnienia stabilności gospodarstw rolnych oraz ich oddłużenia. Kowalczyk poinformował o trwających pracach nad mechanizmami mającymi na celu odtworzenie kapitału i umorzenie odsetek. Obecni na spotkanie przedstawiciele zwrócili uwagę na metodyki określenia warunków występowania suszy. Wicepremier zapewnił, że wszelkie aspekty dot. metodyki zostaną poddane analizie.