PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Opinie / Rolnictwo / Henryk Kowalczyk na spotkaniu z rolnikami o trzodzie chlewnej i ASF

Henryk Kowalczyk na spotkaniu z rolnikami o trzodzie chlewnej i ASF

Autor: Mateusz Chrząszcz 2021-11-23 09:30:00
Henryk Kowalczyk

Henryk Kowalczyk spotkał się w poniedziałek z rolnikami w Pułtusku przedstawił najpilniejsze zadania do rozwiązania w rolnictwie.

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi na otwartym spotkaniu wypowiedział się na tematy związane z sytuacją na rynku trzody chlewnej, walki z ASF i pomocą dla poszkodowanych rolników, odpowiedział na pytania związane z cenami nawozów mineralnych, oraz o Europejskim Zielonym Ładzie.

Sytuacja na rynku trzody chlewnej i walka z ASF

Uzyskiwane ceny, a co za tym idzie i dochody rolników nie są wystarczające na pokrycie kosztów produkcji – stwierdził wicepremier omawiając sytuację na rynku wieprzowiny i zaznaczył, że w jego ocenie niskie ceny skupu i afrykański pomór świń powodują, że wielu rolników zastanawia się nad zaprzestaniem chowu trzody chlewnej.

– powiedział Henryk Kowalczyk.

To dotyczy całej Europy i należy mieć na uwadze, że za kilka miesięcy sytuacja się zmieni, dlatego niezwykle istotne jest utrzymanie tej produkcji – podkreślił wicepremier Henryk Kowalczyk i poinformował, przygotowywane są kolejne elementy wsparcia dla producentów świń.
– dodał.

Będą dopłaty do utrzymania loch. Wykorzystany zostanie w tym celu mechanizm związany z dobrostanem zwierząt.
– mówił szef resortu rolnictwa.

Tam, gdzie rolnicy są zmuszeni zawiesić hodowlę ze względu na ASF zwiększymy i to zdecydowanie, bo pięcio-sześciokrotnie w stosunku do obecnych stawek, poziom rekompensaty.
– informował rolników wicepremier Kowalczyk.

Przy okazji omawiania sytuacji związanej z ASF szef resortu rolnictwa przypomniał, że do końca listopada został przedłużony termin sporządzenia Planów Bioasekuracji. Apelował o szybkie jego opracowanie. Plan ten obowiązkowy dla gospodarstw utrzymujących świnie, które znajdują się w strefach ASF i chcą przemieszczać swoje zwierzęta. Dodał przy tym, że w opracowaniu tego dokumentu bezpłatnie pomagają rolnikom fachowcy z Ośrodków Doradztwa Rolniczego oraz z Inspekcji Weterynaryjnej.

Wicepremier zapowiedział też, że rząd rozważa zdyscyplinowanie myśliwych, którzy wobec braku realizacji planu odstrzału będą mogli tracić obwody łowieckie.

W odniesieniu do problemów związanych z przechowywaniem odstrzelonych dzików wicepremier zapowiedział, że trwają prace nad usunięciem barier administracyjnych i wykorzystaniu elektronicznych ksiąg łowieckich, tak aby ustrzelone sztuki dziki znajdowały się w chłodni maksymalnie przez dwie doby.

Henryk Kowalczyk o cenach nawozów, ubezpieczeniach i energii dla wsi

Kolejnym tematem poruszonym przez wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi była sytuacja na rynku nawozów mineralnych.Henryk Kowalczyk 012

To co mogliśmy zrobić – zostało już zrobione. Po rozmowach z wicepremierem Jackiem Sasinem i działaniami ze strony Grupy Azoty ceny spadły, ale jest pewna bariera kosztowa, której nie da się przeskoczyć. Sytuacja się nieco ustabilizowała. Trudno jednak przewidzieć czy ceny nawozów w nadchodzących miesiącach będą spadały, czy będą rosły.
– przypomniał szef resortu rolnictwa.

Wicepremier zwrócił jednak uwagę, że decydującą rolę w kwestii wzrostu cen nawozów odegrał wzrost cen gazu i bez ich spadku nie ma co liczyć, że ceny nawozów będą nizsze.

Będziemy zachęcać rolników do ubezpieczania swoich upraw i zwierząt. Bardzo ważne jest, aby ubezpieczenia były powszechne.
– podkreślił wicepremier Henryk Kowalczyk i dodał, że najlepiej gdyby to odbywało się w systemie ubezpieczeń wzajemnych.

Chcemy, aby KRUS nabył udziały w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych i aby wokół tej instytucji został zbudowany system rolniczych ubezpieczeń wzajemnych.
– dodał szef resortu rolnictwa.

Wicepremier poinformował, że mamy dość środków na dopłaty do ubezpieczeń rolnych w wysokości 65 procent, czyli na maksymalnym poziomie dozwolonym unijnymi przepisami.

Wicepremier Kowalczyk przypomniał, że na ten cel przeznaczonych zostało 1,5 mld zł, a w rezerwie budżetowej na wypadek znacznych klęsk zarezerwowane zostały aż 3 mld zł.

Odpowiadając na pytania rolników szef resortu rolnictwa poinformował, że w sprawie energii dla wsi pracuje zespół roboczy, w skład którego wchodzą eksperci z resortów rolnictwa i klimatu.

Chodzi o to, aby wykorzystywane były rozproszone źródła energii: fotowoltaika, spiętrzenia wodne, biogazownie, energetyka wiatrowa i magazyny energii. W tym systemie musi być też udział samorządów, bo wówczas można korzystać z różnych źródeł finansowania.
– podkreślił wicepremier.

Europejski Zielony Ład

Rozmawiając z rolnikami szef resortu rolnictwa podkreślił również możliwości, jakie będą wynikały z Europejskiego Zielonego Ładu. Zwrócił uwagę, że w skali europejskiego rolnictwa może to oznaczać redukcję produkcji rolnej.

Ale to też szansa dla nas. Mamy bliżej do zrównoważonego rolnictwa niż inne kraje – dodał szef resortu rolnictwa.

Wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk wyjaśniał dziś rolnikom, że w ramach I filara nastąpi wzrost płatności dla gospodarstw rolnych o powierzchni do 50 ha, które otrzymają je w wysokości powyżej średniej unijnej.

Natomiast w ramach II filara możliwości one będą realizowane poprzez ekoschematy.

Są ekoschematy proste, jak plany nawozowe, czy rolnictwo zrównoważone, ale są też ekoschematy trudne, jak np. rolnictwo ekologiczne.
– podkreślił wicepremier.

Szef resortu rolnictwa zapowiedział ponadto chęć zmiany dotychczasowego systemu dopłat do materiału siewnego, urealnienie zasiłku chorobowego w ramach KRUS oraz zniesienie wymogu przekazania gospodarstwa przy przejściu na emeryturę, w przypadku braku następcy.

W poniedziałkowym spotkaniu wicepremierem, ministrem rolnictwa i rozwoju wsi Henrykiem Kowalczykiem uczestniczyło ok. 150 rolników.

Czytaj również: Płot przeciw ASF odgrodzi dwa województwa

gov.pl/fot.MRiRW