PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Opinie / Rolnictwo / Rosja zwiększyła eksport rolny do UE o 32% w 2021 roku

Rosja zwiększyła eksport rolny do UE o 32% w 2021 roku

Autor: Sebastian Wroniewski 2021-10-07 20:09:55
eksport rolny

W okresie styczeń-sierpień 2021 r. Rosja wyeksportowała 4,2 mln ton produktów rolnych do Unii Europejskiej, czyli o 2,9% więcej niż w tym samym okresie w 2020 r. Pod względem wartości eksport rolny wzrósł o 32% do 2,4 mld dolarów.

Eksport rolny z Rosji do UE

Rosja zwiększa eksport rolny do UE. Wśród wiodących kategorii towarów wysyłanych do UE znajdują się produkty rybne, mączki i ciasta oraz zboża.

W pierwszych ośmiu miesiącach roku fizyczna wielkość dostaw mączki pozostała mniej więcej na tym samym poziomie co w 2020 r., czyli 1,2 mln ton, ale w ujęciu pieniężnym wzrosła o 50% do 420 mln dolarów. Do krajów bloku wyeksportowano również 9,6 tys. ton skorupiaków (+58%) o wartości 263 mln dolarów. UE wyeksportowała również 9,6 tys. ton skorupiaków (+2,3 razy więcej), 47 tys. ton filetów rybnych (+47%) o wartości 238 mln dolarów (+39%). (+39%), 74 tys. ton ryb mrożonych (-6,9%) o wartości 224 mln dolarów (-11%). (-11%). Ponadto, w pierwszej piątce kategorii towarów znalazła się pszenica, której kraje bloku zakupiły 737 tys. ton (+93%) za 189 mln dolarów (2,4 razy więcej). (2,4 razy więcej).

UE jest znaczącym nabywcą rosyjskich ryb i owoców morza - po pierwsze, ze względu na bliskość rosyjskich granic, a po drugie, wysoki poziom dochodów ludności pozwala konsumentom kupować produkty rybne wysokiej jakości.

– powiedział Agroexportowi Konstantin Drevetnyak, dyrektor generalny Związku Rybaków Północy.

Głównymi produktami kupowanymi przez kraje UE w Rosji są białe ryby, takie jak dorsz czy plamiak. Również kraje UE, głównie Holandia, importują ryby do przetwórstwa, które następnie są rozprowadzane zarówno na rynku europejskim, jak i poza nim.

– wyjaśnił Drevetnyak.

Wiodącym nabywcą rosyjskich produktów rolnych wśród państw członkowskich UE jest Holandia. W ciągu pierwszych 8 miesięcy bieżącego roku rosyjski eksport rolny do Królestwa wzrósł w ujęciu rocznym o 30% do 650 mln dolarów. Ponad 80% tej kwoty stanowiły ryby i owoce morza, 7% - makuchy, 2% - wyroby cukiernicze.

 Mięso mocno podrożeje! UE chce podnieść VAT na produkty mięsne!

Eksport rolny do krajów UE

Jeśli chodzi o rosyjski eksport rolny, na drugim miejscuEksport rolny znajduje się Łotwa, która zwiększyła swoje zakupy produktów rolnych z Rosji o 48% do 371 mln dolarów, głównie z powodu zwiększonego importu zbóż. I tak, w okresie styczeń-sierpień Rosja wyeksportowała na Łotwę 420 tys. ton pszenicy (6 razy więcej niż w tym samym okresie 2020 r.) o wartości 102 mln dolarów. (7 razy więcej), kukurydza - 107 tys. ton (4 razy więcej) o wartości 24 mln dolarów. (6 razy więcej). Łotwa należy do największych nabywców rosyjskiej śruty słonecznikowej (2 miejsce po Turcji) i jest największym importerem rosyjskich wysłodków buraczanych. Od początku roku do tego kraju wysłano 317 tys. ton śruty słonecznikowej (-28%) o wartości 85 mln dolarów. (+9,6%) i 195 tys. ton masy celulozowej (-25%) o wartości 37 mln dolarów. (+8,6%).

Niemcy (254 mln dolarów, +22%) są również jednym z trzech największych europejskich importerów rosyjskich produktów rolno-spożywczych. Ryby i owoce morza stanowiły jedną trzecią tego wolumenu, wyroby ciastkarskie - 14%, a wyroby cukiernicze - 6%.

Unia Europejska, składająca się z 27 państw, jest największym blokiem handlowym i znajduje się w czołówce sprzedawców i nabywców produktów spożywczych. Według Komisji Europejskiej, w 2020 r. wartość unijnego handlu rolno-spożywczego wyniosła 306 mld euro, z czego 184 mld euro stanowił eksport rolny (łącznie 1. miejsce na świecie), a 122 mld euro import (3. miejsce po USA i Chinach). W obliczu pandemii gospodarka UE skurczyła się o 6% w 2020 r., ale handel zagraniczny produktami żywnościowymi wykazał tendencję wzrostową, przy wzroście eksportu o 1,4% i importu o 0,5% w stosunku do poziomów z 2019 r.

UE jest eksporterem netto produktów agrobiznesu i jest w dużym stopniu samowystarczalna pod względem wielu kategorii produktów żywnościowych. Niemniej jednak, musi importować wiele produktów rolno-przemysłowych. Według prognozy OECD, w 2030 roku UE będzie importować 21,8 mln ton kukurydzy (+1,8 mln ton w stosunku do średniej z lat 2018-2020), 1,6 mln ton mięsa (+140 tys. ton), 8,6 mln ton ryb i owoców morza (+460 tys. ton).

meatinfo.ru/fot.pixabay