PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Opinie / Rolnictwo / Dobro pszczół, zdrowie człowieka, czy poprawa warunków produkcji?

Dobro pszczół, zdrowie człowieka, czy poprawa warunków produkcji?

Autor: Kalina Brzozowska 2017-08-22 13:53:22
pszczola2208

Nie można przedkładać poprawy warunków produkcji nad ludzkie zdrowie. Jest to argument, który tłumaczy niezmienne stanowisko Ministerstwa Rolnictwa w kwestii stosowania substancji czynnych z grupy neonikotynoidów. 

Nie można przedkładać poprawy warunków produkcji nad ludzkie zdrowie. Jest to argument, który tłumaczy niezmienne stanowisko Ministerstwa Rolnictwa w kwestii stosowania substancji czynnych z grupy neonikotynoidów.

W związku z tym Resort podtrzymuje zakaz stosowania tych substancji w uprawie rzepaku kierując się troską o bezpieczeństwo pszczół a także o zdrowie konsumentów.

Pszczoły poddane wpływowi tego typu substancji mają mniejsze możliwości rozwojowe w roku następnym.

– w ocenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w chwili obecnej brak jest jednoznacznych dowodów naukowych wskazujących na bezpieczeństwo stosowania substancji czynnych z grupy neonikotynoidów oraz potwierdzających ochronę przed jakimkolwiek niedopuszczalnym wpływem na środowisko, przy czym zgodnie z art. 191 polityka w dziedzinie środowiska ma także na celu zapewnienie ochrony zdrowia ludzkiego. Bezpieczeństwo w tym zakresie nie może być przedkładane nad poprawę warunków produkcji

– tłumaczy Dariusz Mamiński główny specjalista z Biura Prasowego Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Negatywny wpływ na pszczoły i owady zapylające substancji grupy neonikotynoidów potwierdziły raporty sporządzone przez Europejski Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, dzięki którym wprowadzono zasadę ostrożności.

– Zasada ostrożności zakłada także rewizję przyjętych założeń poprzez odwołanie się do konieczności poddania ponownej analizie przyjętych rozwiązań w świetle rozwoju nauki. Dlatego też Komisja Europejska zainicjowała ocenę wszelkich dostępnych danych naukowych i wyników badań, mającą zweryfikować zgłoszone wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa stosowania neonikotynoidów w ochronie roślin. Zakończenie prac przez EFSA w zakresie bezpieczeństwa stosowania neonikotynoidów, w tym także w uprawie rzepaku, planowane jest na koniec bieżącego roku

– dodaje Mamiński

Analiza taka została przeprowadzona przez ministerstwo i podejmowane działania związane są przede wszystkim z intensywnym poszukiwaniem skutecznych rozwiązań w ochronie roślin przy zapewnieniu bezpieczeństwa dla środowiska, jako alternatywy dla środków ochrony roślin zawierających neonikotynoidy.

Efektem tych prac jest wydanie zezwolenia na dopuszczenie do obrotu zaprawy nasiennej zawierającej w składzie nową substancję czynną cyjanotraniliprol z grupy antranilowych diamidów - tj. Lumiposa 625 FS, umożliwiającej ochronę rzepaku ozimego przed szkodnikami. 

Warto dodać, że Polska jest pierwszym krajem w UE, który wydał stałe zezwolenie dla tej zaprawy. Ostatnio rozszerzony został również zakres stosowania środka ochrony roślin Inazuma 130 WG o zwalczanie śmietki kapuścianej, mszyc i mączlików w tej uprawie. Niezależnie od powyższego w resorcie rolnictwa trwają prace mające na celu powiększenie gamy środków przeznaczonych do jesiennej ochrony rzepaku ozimego.

 

minrol.gov.pl/KB/fot.pixaby.com


Autor: Polska Agencja Prasowa

Ciecióra: Rolnictwo zrównoważone zapewni niedrogą żywność


Autor: Polska Agencja Prasowa

Kołakowski: Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników to ułatwienie


Autor: Polska Agencja Prasowa

Premier: Obowiązkiem państwa jest bezpieczeństwo żywnościowe


BULT SMOGOWICZE