PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Opinie / Rolnictwo / Delegacja Senegalu w Polsce. Będzie intensywna wymiana rolno-spożywcza?

Delegacja Senegalu w Polsce. Będzie intensywna wymiana rolno-spożywcza?

Autor: Świat Rolnika 2016-10-28 07:39:15
Delegacja Senegalu w Polsce. Będzie intensywna wymiana rolno-spożywcza?

27 października w Warszawie spotkali się ministrowie rolnictwa Polski i Senegalu. Celem było podpisanie memorandum.

– Memorandum jest kolejnym krokiem na drodze rozwoju współpracy, pozwoli na podjęcie nowych inicjatyw sprzyjających rozwojowi obu krajów – powiedział polski minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel – Wysokość obrotów handlowych w sektorze rolno-spożywczym nie odzwierciedla rzeczywistego potencjału naszych gospodarek – dodał minister.

 

Strona polska jest zainteresowana zarówno wzmocnieniem wymiany, jak i rozszerzeniem jej asortymentu, po wcześniejszym uzgodnieniu kwestii weterynaryjnych i fitosanitarnych.

 

Uczestnicy spotkania rozmawiali o potrzebie intensyfikacji współpracy w zakresie rolnictwa i wzajemnej wymiany handlowej artykułami rolno-spożywczymi. Przedstawiciele zapewnili, że planują wspierać nawiązywanie kontaktów w następujących dziedzinach: naukowo-technicznej, handlowej, marketingu rolnego, przetwórstwa rolno-spożywczego, a także pomiędzy jednostkami naukowymi, podmiotami gospodarczymi i innymi instytucjami działającymi w obszarze rolnictwa w obu państwach, w ramach posiadanych pełnomocnictw i kompetencji.

 

W Memorandum podkreślono potrzebę wspierania koniunktury współpracy w dziedzinach:

 

- handlu towarami rolno-spożywczymi, w tym wspieranie rozwoju relacji biznesowych między podmiotami gospodarczymi działającymi w sektorze rolno-spożywczym obu państw;

 

- wymiany informacji na temat regulacji prawnych dotyczących prowadzenia działalności handlowej oraz inwestycyjnej na terytorium obu państw;

 

- wymiany informacji na temat istniejących możliwości uzyskania wsparcia administracyjnego w zakresie rozpoczynania oraz prowadzenia działalności handlowej i inwestycyjnej przez podmioty zagraniczne;

 

- wymiany doświadczeń i informacji w dziedzinie rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego;

 

- wymiany informacji o wymaganiach sanitarno-weterynaryjnych obu państw;

 

- szkoleń i wymiany specjalistów;

 

- wymiany informacji dotyczących wystaw i targów rolnych.

 

Po rozmowie z Andrzejem Dudą prezydent Senegalu Macky Salla nadmienił, że wśród priorytetów jego kraju są między innymi modernizacja rolnictwa i przemysłu spożywczego.

 

minrol.gov.pl/Riv/Fot. minrol.gov