PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Opinie / Rolnictwo / Beata Szydło na Kongresie Gmin Wiejskich

Beata Szydło na Kongresie Gmin Wiejskich

Autor: Marzena Deresz 2017-08-18 08:28:48
kongres-gmin-wiejskich

W dniach 19-20 października 2017 roku w centrum konferencyjnym w Ossie w łódzkim odbędzie się XVII Kongres Gmin Wiejskich.

W dniach 19-20 października 2017 roku w centrum konferencyjnym w Ossie w łódzkim odbędzie się XVII Kongres Gmin Wiejskich.

Głównym przesłaniem organizowanego przez Związek Gmin Wiejskich RP kongresu  jest określenie perspektyw rozwoju obszarów wiejskich w  najbliższych latach, szczególnie w kontekście rozwoju lokalnego i podnoszenia standardów życia mieszkańców wsi.

– Aby debata ta miała przełożenie na tworzenie odpowiednich regulacji i decyzje, do udziału w Kongresie zaprosiliśmy przedstawicieli z rządu i parlamentu (m.in. Panią Premier Beatę Szydło, ministrów i wiceministrów rozwoju, edukacji narodowej, rolnictwa i rozwoju wsi, środowiska, infrastruktury).W tym roku w trakcie Kongresu dodatkowo zorganizujemy pierwsze Forum Przewodniczących Rad Gmin i  trzecie Forum Skarbników Gmin Wiejskich. W trakcie debat poruszać będziemy zagadnienia związane z zmianami ustaw Prawo Wodne, zmianami w organizacji i finansowaniu oświaty, pracami nad Kodeksem Urbanistyczno-Budowlanym, zmianami w finansowaniu samorządów

– mówi Marek Olszewski, przewodniczący zarządu ZGW RP

Jak podkreślają organizatorzy Kongresy Gmin Wiejskich RP są od siedemnastu lat największymi w kraju, prestiżowymi spotkaniami przedstawicieli gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Każdego roku na  Kongres przyjeżdża około tysiąca reprezentantów tego środowiska. 

Kongres  jak zaznacza ZGW RP to płaszczyzna wymiany doświadczeń i prezentacja przez środowisko samorządowe przedstawicielom rządu i parlamentarzystom własnych problemów i sugestii ich rozwiązania.

Związek Gmin Wiejskich RP to największa ogólnopolska organizacja skupiająca gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Związek jest bezpośrednim kontynuatorem tradycji przedwojennej organizacji o tej samej nazwie. Podstawowym celem Związku jest integracja samorządów wiejskich i rozwiązywanie typowych problemów tego środowiska. Wspólne działania za pośrednictwem Związku pomagają w sposób zorganizowany walczyć o interesy członków. Działania ZGW RP są prowadzone na wielu płaszczyznach. Dotyczą zarówno negocjacji z Rządem, konsultacji w Parlamencie, wymiany doświadczeń pomiędzy członkami, jak i działań w celu gospodarczego i kulturalnego rozwoju gmin wiejskich. Związek od lat działa skutecznie w wielu sferach broniąc spraw gmin wiejskich. Dzięki ich zaangażowaniu i lobbingowi wiele złych z punktu widzenia samorządów wiejskich rozwiązań proponowanych przez Rząd lub Parlament zostało oprotestowanych i tym samym skutecznie zablokowanych. Związek tworzy szeroką platformę współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy gminami (kongresy, konferencje, grupy wymiany doświadczeń, baza dobrych praktyk, różnorodne formy współdziałania z wykorzystaniem technologii informatycznych). Na przestrzeni ostatnich lat ZGW RP intensywnie wspierał gminy w dostosowaniu się do standardów unijnych, realizował różnorakie programy badawczo-analityczne, organizował liczne szkolenia, warsztaty i konferencje wspierające realizację gminnych zadań i doskonalące umiejętności przedstawicieli samorządów.

 

ZGW RP/Maks Weber/ fot. pixabay.com


Autor: Polska Agencja Prasowa

Ciecióra: Rolnictwo zrównoważone zapewni niedrogą żywność


Autor: Polska Agencja Prasowa

Kołakowski: Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników to ułatwienie


Autor: Polska Agencja Prasowa

Premier: Obowiązkiem państwa jest bezpieczeństwo żywnościowe


BULT SMOGOWICZE