O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Blog

18-08-2021

Autor: Świat Rolnika

[TYLKO U NAS] Dramatyczna sytuacja Urzędowych Lekarzy Weterynarii

Dnia 18 sierpnia 2021 r. w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się planowane spotkanie przedstawicieli Urzędowych Lekarzy Weterynarii z władzami resortu. Niestety mimo oczekiwań, minister rolnictwa Grzegorz Puda nie był obecny.

Jak wskazują przedstawiciele lekarzy weterynarii, dotychczas działania podejmowane przez środowisko, ukierunkowane były na pokazywanie czym zajmują się lekarze weterynarii zatrudnieni w Inspekcji Weterynaryjnej, za co odpowiadają Urzędowi Lekarze Weterynarii.

Weterynarze, mają świadomość, że wykonywana przez nich praca jest niewidoczna i niedoceniana, dopóki jest dobrze wykonywana i to w sposób ciągły. Spoczywa na nich ogromna odpowiedzialność za zdrowie obywateli naszego kraju, przyszłości rolnictwa, jak również rozwoju gospodarki Polski.lekarz weterynarz

Podczas dzisiejszego spotkania, przedstawiono propozycje rozwiązań, które w sposób znaczący mogłyby poprawić trudną sytuację, w jakiej znaleźli się rzędowi lekarze weterynarii.

Wśród nich wymienić należy:

1. Uporządkowania kwestii związanych z formą umów zawieranych pomiędzy PIW a lekarzami weterynarii.

2. Rewaloryzacja stawek oraz system waloryzacji na przyszłość.

3. Wprowadzenie świadectw zdrowia dla bydła przemieszczanego.

4. Stawki postojowe.

5. Wprowadzenie wynagrodzenia dla lekarzy weterynarii odbywających 200 h staż w rzeźniach, który jest warunkiem do podjęcia pracy z wyznaczenia PLW.

6. Wprowadzenie opłat za świadectwa eksportowe.

Jak mówi Prezes SULW Bartosz Woźniak po spotkaniu w ministerstwie.

Kilka dni temu jedna z partii złożyła wniosek o wotum nieufności dla Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Swój wniosek argumentowali tym, że za nami 10 miesięcy bierności obecnego Ministra Rolnictwa. Dziś bierność ta się potwierdziła. Na spotkanie, na którym mowa miała być o przyszłości tak strategicznego elementu, jak weterynaria, mimo wcześniejszych zapowiedzi- Pan Minister nie przyszedł.

Do sprawy odniósł się również wiceprezes SULW- Maciej Królewiecki.

Mamy nadzieję, że podczas kolejnych spotkań zostaną przedstawione jakieś propozycje. Niestety dzisiejsze spotkanie pokazało, że w resorcie rolnictwa brakuje pomysłu na naprawę sytuacji.

– oznajmił rozmówca portalu ŚwiatRolnika.info

swiatrolnika.info 2023