O tym co ważne dla polskiej wsi.

Czyste powietrze czysty zysk Czyste powietrze czysty zysk
Talk icon

Blog

24-03-2017

Autor: Świat Rolnika

Szmulewicz: Nie poprzez system kar, ale przez system edukacji [WIDEO]

KRIR podkreśla, że zapobieganie złym praktykom stosowanym wobec zwierząt powinno następować "poprzez długofalową politykę edukacyjno-informacyjną społeczeństwa w tym zakresie oraz skuteczniejszą egzekucję”, a nie zaostrzanie kar.

Ministerstwo sprawiedliwości w projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny proponuje rozwiązania, które mają na celu zwiększenie ochrony zwierząt.

 

W Projekcie ustawy czytamy:

 

Proponuje się kompleksową zmianę przepisów karnych ustawy, regulujących sankcje za zabijanie i znęcanie się nad zwierzętami, w szczególności poprzez:

wprowadzenie obligatoryjnego orzekania nawiązki przez sąd;

zwiększenie kar za zabijanie zwierząt i znęcanie się nad nimi;

korektę w zakresie zakazu posiadania zwierząt;

korektę w zakresie zakazu wykonywania zawodów, które są związane z wykorzystywaniem zwierząt;

systematyzację instytucji przepadku przedmiotów przy uwzględnieniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 października 2015 r., sygn. akt SK 59/13;

wprowadzenie kary za niestosowanie się do środków karnych z ustawy o ochronie zwierząt.

 

31 stycznia Krajowa Rada Izb Rolniczych wydała opinię dotyczącą proponowanych zmian. Samorządy rolnicze wskazują, że jest to "kolejna, w ciągu ostatnich kilku lat, próba tzw. poprawy sytuacji zwierząt, tym razem wyłącznie poprzez zaostrzenie sankcji karnych, tak w zakresie prostego zwiększenia wymiaru kar jak i rozszerzenia systemu sankcji administracyjnych".

 

Zarząd KRIR zaznacza, że zapobieganie złym praktykom stosowanym wobec zwierząt, w tym zwierząt hodowlanych, powinno następować "poprzez długofalową politykę edukacyjno-informacyjną społeczeństwa w tym zakresie oraz skuteczniejszą egzekucję", a nie zaostrzanie kar.

 

– Podnoszenie kar nie jest metodą wychowawczą. Powinniśmy dążyć do tego, by podnosić świadomość ludzi w zakresie dbania o zwierzęta

 

– tłumaczy prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz.

 

– Poprzez nauczanie w szkole. To pierwszy sposób. Ważne, by wychowywać pokolenie młodych ludzi, którzy zdobywając wiedzę dzielą się nią z rodzicami i widzą w jaki sposób te zwierzęta są traktowane. Druga sprawa to , że jest mnóstwo spotkań sołeckich na wsiach, gdzie można tę świadomość podnosić, natomiast w miastach poprzez system programów edukacyjnych, poprzez telewizję publiczną i inne. Trzeba mówić  tym,że jest to problem. I trzeba w świadomy sposób temu zapobiegać

 

– proponuje prezes KRIR.

 

Ponadto KRIR wskazuje, że wysokość kar i nakładanych sankcji nie zapobiegnie złym praktykom. To ich nieuchronność i konsekwentne stosowanie decydują o skuteczności prawa w zapobieganiu popełnianiu przestępstw na szkodę zwierząt.


 

Projekt wraz z uzasadnieniem znajduje się na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

 

Reporter: Anna Kołcon

Zdjęcia i montaż: Barbara Goliasz/ swiatrolnika.info

Fot.: swiatrolnika.info

swiatrolnika.info 2023