Talk icon

Blog

29-03-2022

Autor: Karol Pepliński

Krzysztof Jurgiel: Żywności nam wystarczy, ale problemem są ceny

Krzysztof Jurgiel

Poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Jurgiel opowiedział w wywiadzie dla ŚwiatRolnika.info o bieżących działaniach KE w kwestii europejskiego rolnictwa.

Rosja i Ukraina odpowiadają 30 proc. światowego handlu pszenicą. Wojna u naszych wschodnich sąsiadów zdecydowanie wpłynie na europejskie i światowe rynku rolne. O ile Polska jest bezpieczna pod względem żywnościowym, o tyle ogromny problem będą mieć kraje Afryki, które są wręcz uzależnione od importu żywności z Ukrainy. Być może to Polska mogłaby zostać nowym ,,spichlerzem Europy”.

ŚwiatRolnika.info: Jak w Pana opinii wojna w Ukrainie wpłynie na europejskie rolnictwo?

Krzysztof Jurgiel: Jeśli chodzi o bezpieczeństwo żywnościowe, to dostępność żywności nie jest zagrożona. Problemem są ceny i osoby o niższych dochodach, mogą mieć w tym zakresie trudności. I w tym kontekście ich personalny dostęp do żywności może być utrudniony.

ŚwiatRolnika.info: Czy w związku z konfliktem Polska otrzyma jakieś wsparcie?

Krzysztof Jurgiel: Sytuacja jest dynamiczna. Komisja Europejska wydała już dwa rozporządzenia odnośnie pomocy dostosowawczej na rynkach rolnych i wyraziła zgodę na prywatne przechowywanie wieprzowiny. Przeznaczono też 500 milionów euro na unijny pakiet dostosowawczy. Ta sama kwota została przyznana w 2015 roku, gdy mieliśmy kryzys na rynku wieprzowiny, mleka i jabłek. Polska otrzyma prawie 45 milionów euro i może wyrazić zgodę na dofinansowanie 200% przyznanej kwoty.

Myślę, że Komisja została zobowiązana do szybkiego podejmowania decyzji i już  po miesiącu od wybuchu wojny wyznaczono kierunki i obszary działań. Teraz piłka jest po stronie naszego rządu, który przedstawi zasady wsparcia rynków rolnych, na które trzeba przedłożyć środki. Wierzę, że wszyscy będą pracować nad tym, aby ta pomoc była jak najszybciej realizowana.

ŚwiatRolnika.info: Polska jest zabezpieczona żywnościowo, ale co w tej sytuacji zrobią państwa, które są uzależnione od importu z Ukrainy?

Krzysztof Jurgiel: KE przeznaczyła środki na pomoc dla krajów, których mieszkańcy żyją w ubóstwie i tych państw nie stać na zapewnienie wystarczającej ilości żywności. Tutaj już wydano kilkanaście miliardów euro i ta pomoc jest bardzo potrzebna. Myślę, że zakłócenie łańcuchów dostaw i eksportu z Ukrainy do Afryki, komplikuje mocno sprawę. Na bieżąco pracujemy w europarlamencie i na bieżąco dyskutujemy nad rozwiązaniami.

Komisja zobowiązała się monitorować sytuację na rynkach rolnych na świecie i przedstawiać wnioski. Nie możemy wpłynąć na nikogo spoza Unii i zmusić do importu czy eksportu z konkretnego państwa. To wszystko zależeć będzie od woli władz poszczególnych państw.

Krzysztof Jurgiel

Oglądaj też: Debata IGR: Bezpieczeństwo żywnościowe, a inwazja Rosji na Ukrainę

fot.jurgiel.pl

swiatrolnika.info 2023