Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Kalina Brzozowska 2017-05-12 05:57:15

Ograniczenie pestycydów dla ochrony pszczół….

pszczoly

Ministerstwa Rolnictwa otrzymało petycję, która dotyczy zakazu stosowania w Polsce toksycznych pestycydów szkodzących pszczołom. Resort traktuje owe postulaty, jako kolejny głos w trwającej dyskusji, która ma rozstrzygnąć o zabezpieczeniu losu pszczół w Polsce. I wyjaśnia.


Przedstawiciele środowisk ekologicznych alarmują o skale szkodliwego wpływu stosowania pestycydów na hodowle pszczół. Z tego powodu przekazali do Ministerstwa Rolnictwa petycję, która dotyczy zakazu ich stosowania w Polsce. Resort traktuje owe postulaty, jako kolejny głos w trwającej dyskusji, która ma rozstrzygnąć o zabezpieczeniu losu pszczół w Polsce. I wyjaśnia.

Ministerstwo Rolnictwa zaprezentowane postulaty traktuje jako kolejny głos w dyskusji, która miała miejsce w styczniu tego roku. Przypomina, że 27 stycznia 2017 r. w resorcie rolnictwa odbyło się spotkanie, które było poświęcone  wymianie poglądów pomiędzy przedstawicielami organizacji rolniczych, pszczelarskich, placówek naukowych zajmujących się pszczelarstwem i ochroną roślin przy udziale członków Komisji ds. Środków Ochrony Roślin. Tematem przewodnim tego spotkania było zapewnienie bezpieczeństwa przy stosowaniu środków ochrony roślin dla pszczół oraz problematyka stosowania substancji z grupy neonikotynoidów. W tym kontekście ekolodzy i pszczelarze wyjaśniają, że pestycydy z grupy neonikotynoidów negatywnie wpływają na system nerwowy i odpornościowy owadów. Mają wpływ na ich zdrowie i życie. Takie związki chemiczne paraliżują też zdolności komunikacyjne pszczół - nie mogą znaleźć one pożywienia bądź uli.

W odpowiedzi Resort Rolnictwa przypomina, że kwestia bezpieczeństwa pszczół w kontekście stosowania środków ochrony roślin jest szeroko omawiana nie tylko w Polsce,  ale również państwach członkowskich UE a także w świecie. W szczególności w ostatnich latach poświecono temu trudnemu zagadnieniu wiele prac naukowych i badawczych. W wielu krajach zauważa się problem wyraźnego spadku liczebności rodzin pszczelich. Uważa się, że główną przyczyną ginięcia pszczół jest chemiczna ochrona roślin, a zwłaszcza stosowane insektycydy. Należy jednak zauważyć, że tak w Polsce jak i w UE ograniczanie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin jest priorytetem. Służą temu w szczególności restrykcyjne przepisy prawa regulujące rejestrację tych preparatów oraz ich stosowanie.

Szacuje się, że właściwa ochrona roślin pozwala zabezpieczyć ok 30% plonów roślin uprawnych. Konieczne jest zatem stosowanie takich metod zwalczania organizmów szkodliwych, które jednocześnie nie niszczą populacji owadów zapylających. Właśnie z uwagi na fakt, że zarówno ochrona roślin jak i działalność zapylaczy warunkują produkcję roślinną na wysokim poziomie, rolnicy żywo są zainteresowani czynną ochroną pszczół. Ważnym zagadnieniem stojącym dziś przed każdym rolnikiem jest więc stosowanie w praktyce zasad integrowanej ochrony roślin.

Wprowadzone w 2013 r. ograniczenia w stosowaniu insektycydowych zapraw nasiennych zawierających substancje czynne z grupy neonikotynoidów zostały również wdrożone w Polsce, co jednak znacząco utrudniło uprawę rzepaku. Równocześnie trwają bardzo intensywne prace w Unii Europejskiej mające doprowadzić do naukowego rozstrzygnięcia kwestii bezpieczeństwa stosowania tej grupy środków ochrony roślin. Przewiduje się że kompleksowa ocena wykonywana przez EFSA powinna zostać zakończona do 30 listopada 2017 r., a następnie podjęte zostaną końcowe rozstrzygnięcia dotyczące tych substancji na poziomie UE.

Według MRiRW zmiany legislacyjne w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnych z grupy neonikotynoidów powinny zostać podjęte przez KE po zakończeniu wszystkich zainicjowanych ocen (tj. uwzględniać wyniki wszystkich zastosowań w formie zapraw nasiennych i granul, zastosowań nalistnych, wyniki oceny przeglądu literatury naukowej oraz dane z monitoringu). Jednocześnie Resort zwraca uwagę na problem podejmowania decyzji w zakresie zatwierdzenia substancji czynnych w oparciu o wyniki naukowe opracowane w oparciu o niezatwierdzoną w chwili obecnej wytyczną dotyczącą oceny ryzyka dla pszczół miodnych, trzmieli i pszczół-samotnic. Decyzje w odniesieniu do substancji czynnych powinny także uwzględniać jednoznacznie ustalone zasady oceny w tym zakresie.

Jak widać los pszczół w polskich pasiekach nie jest jeszcze do końca przesądzony. Aby wiedzieć, jak rozwinie się sprawa stosowania pestycydów należy uzboroić się w cierpliwość, bo do podjęcia ostatecznej decyzji trzeba dokonać analizy wszystkich danych. Czy pszczoły mogą jeszcze poczekać?

 

minrol.gov/KB/fot.pixaby.com


Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.