Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro
Kaptan twitter swiatrolnika.info youtube swiatrolnika.info
Autor: Świat Rolnika 2016-10-19 10:20:04

Nowe przepisy ułatwią pozyskiwanie unijnych środków?

Nowe przepisy ułatwią pozyskiwanie unijnych środków?

 

Dzięki nowym przepisom beneficjenci będą mogli w łatwiejszy i szybszy sposób pozyskać unijne pieniądze. Projekt nowelizacji ustawy usprawni wdrożenie i realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

 

Nowe prawo zakłada, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) będzie przekazywać do Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej wyniki analiz chemicznych gleb. Umożliwi to skuteczniejsze i dokładniejsze monitorowanie gleb na wszystkich obszarach. Co więcej ARiMR będzie odpowiedzialna za wdrażanie działania: "Transfer wiedzy i działalność informacyjna" oraz "Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw". Do teraz wyboru podmiotu wdrażającego te działania dokonywano w trybie zamówień publicznych. Do zdań oddziałów regionalnych ARiMR będzie należeć również obsługa spraw związanych z przyznawaniem i wypłatą pomocy oraz realizacją zobowiązań wieloletnich, w ramach poddziałań: "Pomoc w rozpoczęciu działalności na rzecz młodych rolników"oraz "Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw". Zapewni to sprawniejszą realizację obsługi wniosków i przyznawania pomocy.

 

Według nowych przepisów w całym kraju wprowadzone zostaną jednolite zasady wyboru operacji partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w drodze konkursów ogłaszanych przez instytucję zarządzającą – na wzór rozwiązań stosowanych w krajowych programach operacyjnych finansowanych z funduszy europejskich.

 

W nowelizacji doprecyzowano terminu, w którym wymagane jest posiadanie tytułu prawnego, do powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (31 maja danego roku) oraz określono zasadę według, której możliwe będzie składanie wniosków w ramach pomocy technicznej za pomocą generatora wniosków (zachowano jednak obowiązek składania wniosków w formie papierowej ze względu na obowiązek przeprowadzania kontroli administracyjnej, jeśli chodzi o dokumentację przetargową i finansową).

 

Nowa ustawa mówi o tym, że podmioty wdrażające poszczególne działania i poddziałania w ramach PROW 2014-2020, jeśli będą potrzebowały oceny merytorycznej realizowanych operacji, powinny powołać  organy opiniodawczo–doradcze w sprawach należących do zadań delegowanych im przez agencję płatniczą (ARiMR).

 

W przypadku działania PROW: "Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw", możliwe będzie skorzystanie również z innych trybów udzielania zamówień publicznych (dotychczas możliwy był tylko tryb przetargu nieograniczonego). Rozwiązanie to pozwoli wybrać zamawiającemu optymalny tryb udzielenia konkretnego zamówienia, przy jednoczesnym spełnieniu warunków niezbędnych do przeprowadzenia postępowania w określonym trybie. Doradcy rolniczy będą wyspecjalizowani w  w zakresie rolnictwa ekologicznego, przedsiębiorczości oraz ekonomiki gospodarstwa rolnego. Dzięki temu korzystający z ich usług rolnicy uzyskają ukierunkowaną i specjalistyczną pomoc.

 

Niezwykle ważnym założeniem nowej ustawy wydaje się być usprawnienie procesu negocjacji zmian w PROW 2014–2020. Minister rolnictwa i rozwoju wsi będzie mógł prowadzić negocjacje, w tym przyjmować bądź odrzucać uwagi zgłoszone przez Komisję Europejską. Spowoduje to zmniejszenie znaczenia dotychczasowego obowiązku przeprowadzania ponownej procedury przyjmowania przez Radę Ministrów zmian PROW w związku z uwagami zgłaszanymi przez Komisję Europejską.


Według założeń nowelizacji możliwa będzie zmiana decyzji w sprawie przyznania płatności bez zgody strony w przypadku, gdy po jej wydaniu okaże się (w wyniku przeprowadzonych kontroli administracyjnych lub kontroli na miejscu), że przyznana płatność jest wyższa niż kwota należna. 

 

W świetle nowych przepisów przyznane płatności bezpośrednie będą mogły wpłynąć nie tylko na rachunek bankowy strony, ale również na rachunek prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo–kredytowej.

 

Znowelizowane przepisy mają wejść w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

minrol.gov.pl/Riv/Fot. pexels.com


Polecane z kategorii Prawo
BULT SMOGOWICZE

Ta strona wykorzystuje pliki cookie

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Mogą też korzystać z nich współpracujące z nami firmy badawcze oraz reklamowe. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „x” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Więcej o polityce prywatności możesz przeczytać tutaj.