PILNE!

Portal rolniczy - porady dla rolnika - informacje agro

Maszyny rolnicze /Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze – PZPRZ apeluje do ministra rolnictwa

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze – PZPRZ apeluje do ministra rolnictwa

Autor: Sebastian Wroniewski 2021-07-21 05:07:11
Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych przekazał na ręce Ryszarda Bartosika, sekretarza stanu w resorcie rolnictwa stanowisko Związku w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. PZPRZ apeluje, aby zwrot akcyzy za paliwo rolnicze został zwiększony do 126 l ON/ha.

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze – PZPRZ apeluje o zmiany

PZPRZ twierdzi, że zwrot akcyzy za paliwo rolnicze jest zbyt niski. Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych, w odpowiedzi na pismo: Znak sprawy BF.fin.0210.1.2021  – przesłane z prośbą o przedstawienie opinii co do procedowanego projektu ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej– zgłasza niniejszym uwagę w kwestii proponowanego zapisu w art. 1, który powinien otrzymać brzmienie: 1)  W pkt liczbę „ 100 ” zastępuje się liczbą „ 126 ”.

Uważamy, że liczba litrów ON objęta zwrotem podatku akcyzowego powinna wynosić 126 litrów ON/ha, a nie 110 l ON/ha, jak jest to proponowane w procedowanym projekcie ustawy. Jest to udokumentowana wyliczeniami ekspertów średnia zużycia ON na 1 ha.

– tłumaczą związkowcy.

Wojna o wieś! Protest rolników zablokował drogi! [GALERIA ZDJĘĆ]

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze zniweluje koszty

PZPRZ dodaje, że od lat postuluje o przyjęcie takiejZwrot akcyzy za paliwo rolnicze właśnie stawki - 126 1 ON/ha, a także o podniesienie wysokości zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego do wysokości rzeczywistej i zmniejszenie biurokracji, która pozwoli obniżyć koszty obsługi prowadzonej przez gminy. Proponowany aktualnie przez resort rolnictwa zwrot akcyzy za paliwo rolnicze to stawka 110 1 ON/ha, która jest zdaniem PZPRZ zbyt niska i nie odzwierciedla realiów pracy w gospodarstwie rolnym.

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych docenia nową propozycję resortu rolnictwa. Jednocześnie jednak stanowczo apeluje o urealnienie tej stawki do rzeczywistego średniego zużycia tj. 126 1 ON/ha, gdyż tylko taki limit rekompensuje rolnikom poniesione nakłady na produkcję rolniczą, wobec systematycznego wzrostu cen środków do produkcji rolnej i przyczynia się do poprawy sytuacji ekonomicznej gospodarstw rolnych w Polsce!

– tłumaczą związkowcy.

PZPRZ dodaje, że wyższy zwrot akcyzy za paliwo rolnicze mógłby chociaż częściowo zniwelować straty, jakie rolnicy ponoszą na skutek częstych w ostatnim czasie przymrozków, nawałnic, suszy czy ASF, a także niejednokrotnie produkcji poniżej kosztów.

pieczywopelnoziarniste.home.pl/fot.pixabay


Import używanych maszyn rolniczych spoza UE wymaga kontroli

Autor: Emilia Gromczak 2022-04-07 19:00:00

Najpopularniejsze modele ciągników w roku kalendarzowym 2021

Autor: Monika Faber 2022-01-13 09:35:53

Najpopularniejsze przyczepy rolnicze w roku kalendarzowym 2021

Autor: Monika Faber 2022-01-12 15:29:37

BULT SMOGOWICZE